Trädgård

Snygga kanter i trädgården

Stålkant mellan grusgång och rabatt.

Stålkant mellan grusgång och rabatt. Foto: Cajsa Jacobsson

Snygga kanter i trädgården gör att den ser prydlig och välskött ut. Cajsa Jacobsson berättar om de olika kantmaterialen du har att välja på till din trädgård.

I en trädgård finns möten mellan olika material; mellan gräs, rabatter, stenbeläggning och grus. Ofta vill man sätta en avskiljare mellan dessa material för att få en snygg kant. Här reder Byggahus trädgårdsdesigner Cajsa Jacobsson ut begreppen.

Snygga kanter kan du åstadkomma på följande olika sätt: 

  • Natursten i olika storlekar; fältsten eller sprängsten.
  • Andra stenmaterial som storgatsten, betongsten, granitsten, bränt tegel, kalksten etc.
  • Betongkant som du gjuter själv.
  • Stålkant som kan vara svart, galvad, cortén/rost. Dessa finns i konsumentförpackningar eller kan beställas i långa bitar.
  • Trä såsom brädor, byggtimmer, stammar eller pinnar på rulle.
  • Plast, dvs den gamla veckade gröna eller breda band på rulle som är i komposit (återvunnen plast).
  • Torvblock.
  • Asfaltspappremsor.
  • Låga infattningshäckar mellan grusgång och rabatt.
  • Gamla hederliga tricket att kantskära gräsmatta mot rabatt. Här är särskild kantspade med diagonalt skär bra att införskaffa.

stålkant

Storgatsten och stålkant. Foto: Cajsa Jacobsson

Välja typ av kant i trädgården

En kant av sten i trädgården tar mer plats än t ex plåtkanter, vilket ibland kan vara en faktor som spelar in när du ska välja kant. Plåt går lättare att ta upp och flytta än en stenläggning om man tror att ytorna behöver vara flexibla. Lättskött är ett väldigt stort behov för alla trädgårdsägare, och då krävs kanter utan skarvar. Andra viktiga faktorer när du väljer kant är naturligtvis också budget och hur händig du är.

När gäller att välja typ av kant rent utseendemässigt förordar Cajsa att satsa på det enkla och inte överdriva eller framhäva kanterna för mycket i trädgårdsdesignen.

– Ofta glömmer man de enkla metoderna eftersom de inte marknadsförs, jag tänker på kantskärning, diken och betongfyllda diken, säger Cajsa.

kant i trädgården

Låg infattningshäck som kant. Foto: Per Eskilsson

Annars tycker Cajsa ofta att storgatsten är ett bra kantmaterial, som kan binda ihop trädgården fint och tidlöst. Det passar även om det är betongplattor på ett ställe och grus eller skiffer på ett annat. Men eftersom det är kostsamt per löpmeter blir det oftare att man lägger stålplåt eller brädor/byggtimmer. Om man vill göra böjda linjer är konsumentförpackningarna lite svåra att jobba med, de ”knäcks” mer vid skarvarna.

stenkant

Kant av små stenar. Foto: Cajsa Jacobsson

Cajsa brukar köpa hela längder på 4-6 meter.

– För böjda linjer funkar stenar i litet format bra, men det finns även radiesten av granit. Kantband av olika material funkar också bra att forma, liksom torvblock sompassar skuggiga lägen, och en betongränna, säger Cajsa.

Är det raka linjer kan man gott lägga brädor, enkelt och tillräckligt hållbart. Lätt att byta ut om 15 år.  Byggtimmer i mindre dimension håller ännu längre.

Det man ska tänka på är att alla typer av stenar som inte fogas ger ett skötselanspråk, eftersom det absolut kommer att växa in mellan stenarna, från gräsmattan eller från rabatten. 

kant stål

Kanter av stål. Foto: Cajsa Jacobsson

– Annars har stenkanter den egenskapen att de förtydligar former och jag tror det känns aptitligt för ögat får många. Men ibland kan det bli för mycket. Kan också tycka att det är onödigt på många ställen, vi kan bespara jorden stenbrytning och transporter och kantskära istället, menar Cajsa.

Det är ganska poppis med runda mindre stenar. Det här passar bäst på naturtomter och på landet. Tänk på att stenarna ska vara nedgrävda minst en tredjedel. Mindre stenar är inte särskilt lättskött och ger ett lite oroligt intryck. Om man gjuter fast stenarna nertill och sedan fogar dem, blir det mer lättskött.

Kant torv

Kant av torvblock. Foto: Cajsa Jacobsson

Enklaste kanten att sätta själv

För den som vill göra jobbet själv är förmodligen det enklaste att sätta en plåtkant eller rabattkant på rulle i komposit.

Billigaste och dyraste kanten i trädgården

Vilket man väljer kan ibland handla om ekonomi, så vilket material är billigast och vilket är dyrast?

natursten

Stenkant. Foto: Cajsa Jacobsson

Det absolut billigaste är att kantskära själv eller gräva ett litet dike. Men det krävs att du är villig att underhålla.

– Jag lutar allt mer mot denna gamla metod mellan gräsmatta och växtytor/rabatter, eftersom det ändå ofta behöver rensas och trimmas vid kantmaterialet, menar Cajsa.

– Annars lär natursten vara billigast om man hittar det själv. Och att låta anläggare gjuta en kant eller att lägga en fogad storgatstenkant, lär vara dyrast, säger Cajsa.

Plåt är ganska dyrt i inköp men går fort att anlägga, så om man anlitar någon för att göra kanten kan det alternativet ändå bli billigast.

Läs också

Fina trappor i trädgården 
Ställ soporna snyggt och praktiskt på tomten 
Bygga stödmur