Gräsmatta

Gödsla gräsmattan rätt

Torr gräsmatta som behöver gödsel.

Torr gräsmatta som behöver gödsel. Foto: Marléne Eskilsson

Ser gräsmattan gul ut? Växer den dåligt? Det kan vara tecken på att gräsmattan behöver näring. Så här gödslar du rätt.

– Växter är som människor, de måste ha mat varje dag. Gödsel är den näring växterna tar upp via marken, sedan finns det annat de får via luften. Får inte växten i sig tillräckligt mycket varje dag kan den inte bilda nya blad och nya rötter. Det märker man av i form av dålig tillväxt och gulnade blad. Då måste du själv ge mattan näring, förklarar Tom Ericsson som lärare och forskare inom växtnäring på SLU.

Tom forskar just nu på miljövänlig och effektiv gödsling av golfbanors gräsmattor, där praxis allt mer går mot att gödsla med en liten dos flytande näring en gång i veckan. Det är bättre för både miljön och gräsmattan eftersom du undviker näringsläckage.

Samma tankesätt ska du ha när det kommer till gödsling av din egen gräsmatta, ju mindre näringsläckage desto bättre. Små mängder gödsel tre till fyra gånger per säsong är att rekommendera:

Gödsla gräsmattan en gång i maj, en gång vid midsommartid och en gång i augusti.

– Man börjar någon gång när det börjar se grönt ut i trädgården, runt maj brukar vara bra. Det är ingen idé innan för att det är för kallt i marken så rötterna tar inte upp näringen. Sedan tycker jag att man kan komma tillbaka vid midsommartid för en ny giva, för under försommaren växer det bra. Sedan kan man ge ytterligare en giva i augusti. Så åtminstone tre givar om man tycker att man behöver gödsla. Men efter augusti tycker jag inte att det behövs för att då regnar det mer och mycket blir då näringsläckage, säger Tom Ericsson.

Näringsläckage innebär att gödseln du tillsätter inte kommer växterna till gagn, istället rinner det med regnvattnet ner genom jorden och hamnar i grundvattnet istället. Du undviker detta genom att inte gödsla för mycket varje gång, lite gödsel per omgång och 2-4 gånger per säsong. Vid lerjord, som ofta är relativt näringsrik rekommenderar Tom tre givar per säsong, och vid sandjord är fyra givar per säsong att föredra eftersom den ofta är mer näringsfattig. Oftare än så är dock överkurs.

Det du ska tänka på när du gödslar är att välja ett gödsel med bra balans, det ska ha rätt sammansättning av kväve, fosfor och kalium. Tom rekommenderar i sin publikation “Gräsmattan – trädgårdens gröna golv” en sammansättning på 18/4/10, detta kan du ha som riktlinje. Men han säger också att de flesta gödsel för gräsmattor har en väldigt bra sammansättning, speciellt sett till övriga gödselsorter.

– De flesta gödsel för gräsmatta är väldigt bra sammansatta, vilket också betyder att gräsmattegödsel är bra för hela trädgården. För en del av de övriga gödseln som finns är ibland vansinnigt sammansatta.

Fast eller flytande gräsmattegödsel? Tom föredrar flytande eftersom det då går direkt ner till rötterna, medan fast gödsel kan fastna i bladen och i värsta fall bränna gräset. Du måste se till att det kommer ner i jorden, antingen genom att du gödslar före regn eller genom att du vattnar gräsmattan efter att du gödslat. Flytande gödsel sprider du istället ut direkt med vattenslangen, exempelvis genom att haka på en behållare längst fram på slangen som blandar i en viss mängd gödsel i det vatten du sprutar ut.

Därutöver finns det olika typer av gödsel, exempelvis organiskt.

– Jag förordar att man använder gödselmedel som är bra balanserat. Om man då väljer gödsel från den organiska sidan eller den mineraliska har jag inga åsikter om, båda systemen fungerar. Det finns lite olika filosofier, men det viktigaste oavsett vad man gör är att man inte gödslar med för stora doser.

Exempel på organisk gödsel är hönsgödsel och preparat av alger. Tom nämner även handelsgödsel som något som många använder, men förklarar att det har problem med att det avger näringsämnena mycket snabbt. Därför är det viktigt att dela upp givan på fler än ett tillfälle per år.

Toms absolut bästa tips är att inte använda gräsklippare med uppsamlare, på så sätt slipper du kanske gödsla över huvud taget i slutändan eftersom gräsklippet blir till gödsel.

– Jorden blir ofta näringsrik om man sköter sin gräsmatta genom att inte samla upp gräsklippet, och istället låter maskarna dra ner det. Då brukar man som regel inte behöva gödsla alls. Näringen i klippet drar masken ner och bryter ner och det bildas ny näring. 

Du ska heller inte gödsla på rutin.

– Har man en bra färg på gräset och märker att det växer bra, då behöver man inte hålla på och gödsla. Det är först när den börjar visa tecken på att den mår dåligt som man bör börja tänka på att få dit näring och att då ge näring vid flera tillfällen. Men låter du klippet ligga kvar finns näringen kvar i jorden och bara snurrar runt, säger Tom.