Översvämning på flera håll i landet - skydda ditt hus

Översvämning.

Översvämning. Foto: Maja Turesson.

Nu kommer vårfloden och med den översvämningar som drabbar husägare.

Vårfloden har kommit och på flera håll i landet är det stora översvämningar. Precis som vid tidigare vårfloder, men även höststormar, är det många husägare som kommer hem och inser att deras hus drabbats vädrets makter. Framför allt de som bor i närheten av vattendrag och sjöar. Men även de som bor i sänkor eller på flack mark.

- Snösmältningen i Mellansverige fortsätter. Små och medelstora vattendrag i norra Svealand och södra Norrlands kustland omfattas av en klass 1 varning. Små och medelstora vattendrag i södra Dalarna och i Gävleborg omfattas lokalt av en klass 2 varning för mycket höga flöden, skriver SMHI.

Flera tidningar rapporterar om drabbade husägare, men även gator som svämmat över.

Känner du att det finns risk att ditt hus kan drabbas kan du läsa vår guide: Förebygg översvämning vid huset