Husägare se upp: Vårflod på gång

Husägare se upp: Vårflod på gång

Foto: Johan Eklund, MSB.

Årets vårflod väntas bli rekordstor, och det gäller att husägare säkrat upp mot översvämningar så gott det går.

Snön har börjat smälta på många håll i landet och på grund av att det kommit väldigt mycket snö den här vintern väntas årets vårflod bli rekordstor. Både SMHI och MSB har gått ut med varningar.

- I stora delar av landet ligger mer snö än normalt. Beroende på väderutvecklingen kan detta leda till en kraftig vårflod, skriver MSB i förra veckans lägesrapport.

Södra Norrland och västra Svealand väntas bli värst utsatta. Där har snömängderna varit upp till tre gånger så stora som normalt.

- Nu hänger det mycket på väderleken hur stor vårfloden blir. En hög dygnsmedeltemperatur i kombination med regn kan leda till snabba och stora översvämningar som leder till omfattande skador på hus, säger Mats Larsson, skadeinspektör på försäkringsbolaget If.

Försäkringsbolagen rekommenderar husägare att se över sina hus och konstruktioner. Områden som ofta utsätts vid översvämningar är exempelvis garage som ligger under hus med nedfart från gatan. Även källare och källardörrar råkar ofta illa ut.

Men som husägare kan du göra en hel del för att förbereda dig. Exempelvis skotta rent runt bostaden och så långt ut som möjligt, samt placera snön så att eventuellt smältvatten inte rinner mot huset. Du bör även kontrollera så att det är fritt fram för vatten i hängrännorna, och att det leds bort korrekt.

Bor du nära en flod eller annat vattendrag ökar risken för översvämning. Då kan du behöva förbereda ytterligare åtgärder.

- Kontakta alltid kommunen eller räddningstjänsten om du befarar översvämning. Men förbered gärna själv med invallning för att leda bort vattnet från huset, det vill säga fyll plastsäckar med sand och jord och se till att de håller tätt mot marken och varandra och placera runt huset. Se också till att tömma källaren och garaget på vattenkänsliga saker, säger Mats Larsson.

När väntas vårfloden komma?

- Det är olika i olika delar av landet. Snösmältningen har ju börjat i Skåne, Blekinge och Öland. Där har en stor del av snön redan smält bort. Men där blir det inte riktigt en vårflod. Vårflod kan man mer tala om i de områden där det brukar vara mycket snö, ungefär från Dalarna och uppåt. I Dalarna generellt sett brukar vårfloden börja ungefär i april-maj, säger Göran Lindström, SMHI.

Tips

  • Skotta rent från snö runt grunden. Det är speciellt viktigt vid fönsteröppningar, ventiler, rörgenomföringar och dylikt.
  • Se till att avloppsbrunnar på tomten och strax utanför är snö- och isfria. Använd vattenkanna med varmt vatten.
  • Gör rent hängrännor från is så att smältvattnet från taket kan rinna undan.
  • Kontrollera eventuella lövuppsamlare på stuprören så att de inte har hamnat snett av is och snö under vintern. Faran är att smältvattnet rinner bredvid och vatten kan träna in genom grunden.
  • Led bort smältvatten från huset (stuprör) och ge vattnet fri väg till brunnen.
  • Palla upp vattenkänsliga saker som du förvarar i källaren och garaget.