Får bo med hönsen efter huset översvämmats

Testeboån en höstdag för några år sedan.

Testeboån en höstdag för några år sedan. Foto: Wikipedia.

Husägare längs Testeboån får sina hus översvämmade.

Vårfloden fortsätter sin framfart och flera husägare har drabbats, vissa värre än andra. TT har träffat husägare i Gävleborg, ett av de län som är värst drabbade. En av husägarna berättar att han sovit med höns inomhus eftersom översvämningen drabbat hans hönshus.

– Det var ganska svårt att sova i natt, de gör rätt mycket ljud, säger Jonas Ytterström till TT.

En annan husägare berättar att han har decimeterdjupt vatten runt hela huset, och att ju mer han skyddar huset från ena hållet desto mer rinner det till från andra hållet.

Kulmen för vattnet är ännu inte nådd. Enligt SMHI kan det dröja åtminstone ett par dagar till.

Nästan hela mellersta Sverige är drabbat.

- Det är fortsatt klass 3-flöden i Norralaån och klass 2-flöden i Jädraån/Gavleån och Testeboån, samt i en del små vattendrag. De lokala variationerna är stora och varningarna omfattar inte de stora och kraftigt reglerade vattendragen. Det är fortsatt höga flöden i fjällen, Svealands inre och västra delar och i Södra Norrland. I många av de små vattendragen har flödena kulminerat medan de fortsatt kan öka i de medelstora, skriver SMHI.

Här kan du följa SMHI:s dagliga statusuppdateringar gällande vårfloden.