Gräsmatta, Trädgård

Installera automatisk bevattning av gräsmattan - steg för steg

Installera automatisk bevattning av gräsmattan - steg för steg

Vill du slippa vattna gräsmattan i sommar? Med automatisk bevattning behöver du inte hålla koll på om gräsmattan är törstig, det sköter en “dator” åt dig.

Med bevattningsautomatik hemma slipper du tänka på om du måste gå ut och vattna gräsmattan eller ej - och du kan åka bort en längre tid utan att gräsmattan tar skada. Har du både bevattningsautomatik och robotgräsklippare sköter gräsmattan i princip sig själv. 

Vi har tidigare skrivit om hur du väljer robotgräsklippare och installerar den steg för steg. Nu ska vi gå igenom hur du väljer rätt och installerar automatisk bevattning till gräsmattan.

Olika system för automatisk bevattning

Bevattningsautomatiken består i grund och botten av ett styrskåp som kopplas till en elventil som sitter i en ventilbox som i sin tur är ihopkopplad med kran och matarledningar. Ledningarna är styva PEM-slangar som du gräver ner ut till de områden som ska vattnas. När bevattningen sker bestäms utifrån programmeringen i styrskåpet. I änden på alla slangar sitter vattenspridare som sprider ut vattnet över ytorna med hjälp av vattentrycket.

Beroende på vilket system du väljer finns det olika slags styrskåp. På de lite större bevattningssystemen sitter ofta skåpet för sig självt och ventilboxen grävs ned, medan den i de lite mindre systemen är integrerad med ventilboxen som då hänger synlig direkt från kranen. Det finns allt från superenkla system som i princip bara består av en timer - ungefär som när du vill att lampan hemma ska tändas och släckas vid vissa tidpunkter, till mer datorlika styrskåp med display som kan programmeras med flera av varandra oberoende bevattningsprogram.

- Om du har ett system med ventilbox och styrskåp var för sig, vilket är vanligt, så kan du antingen ha ett styrskåp IP-klassat för utomhusbruk som du monterar på väggen. De är batteridrivna. Eller så kan du ha ett styrskåp som du hänger upp inomhus, som kopplas in på det vanliga elsystemet hemma, säger Jan Stavås, bevattningsspecialist hos KSAB Bevattning.

Fyra olika spridare
Spridare från Rainbird, Gardena och Toro.

Välj rätt vattenspridare

Det finns även olika typer av spridare. Ska du ha automatisk bevattning används med fördel så kallade popupspridare. Uppsidan med detta är att du inte behöver plocka bort dem när det är dags att klippa gräset, eftersom de i viloläge befinner sig i marknivå. Vattentrycket skjuter upp en bit av röret på dem till driftläge. 

Se över specifikationen för de spridare du väljer mellan. Sådant som kan variera är exempelvis hur de sprider vattnet, vilket vattenflöde de kräver, och hur långt de kastar vattnet. Det finns även varianter som är utformade att passa fyrkantiga och rektangulära gräsmattor.

Det finns också en del “tänk på att” när du väljer spridare. Ett misstag som många gör är att blanda olika typer av spridare i en och samma sektion. 

- Blanda aldrig fullcirkelspridare (360 grader) med 180-gradersspridare, utan sätt hellre dem i två separata zoner. Det beror på att 180-gradersspridaren går fram och tillbaka, de kommer då att vattna sina ytor dubbelt så mycket som fullcirkelspridarna om du sätter dem på samma slang eftersom bevattningen pågår lika länge. Har du dem på olika kan du sätta fullcirkelsektionen på 20 minuter bevattning och 180-gradersspridarna på endast 10 minuter och på så vis få en jämn bevattning över hela ytan, säger Jan Stavås.

Ett annat “tänk på att” när det kommer till spridarvalet är att det finns olika typer av munstycken som i sin tur varierar flöde och kastlängd. Välj rätt typ för dina ytor.

Oregelbunden gräsmatta
Det finns spridare som är speciellt anpassade för oregelbundet formade gräsmattor. Foto: Gardena

Varumärken och produkter för automatisk bevattning

Ett av de mest välkända varumärkena för privatpersoner när det kommer till bevattningssystem är Gardena. De har färdiga kit du kan köpa med allt från bevattningsautomatik för gräsmattan till drip-system för rabatterna. Du kan även köpa till sensorer som mäter hur torrt det är i marken eller om det börjar regna. Vissa av Gardenas robotgräsklippare kan kopplas in på det appstyrda smartsystemet. I dagsläget ger detta dock ingen mer funktionalitet än att du kan programmera robotgräsklipparen från appen. I framtiden finns det dock förhoppningar om att roboten och övriga smartprodukter i systemet ska kunna kommunicera och samexistera på ett mer automatiserat vis. Ett litet varningens finger dock för att många uppger att Gardenas onlineverktyg för att planera automatbevattning ger en mer omfattande inköpslista än vad som många gånger är nödvändig för ett välfungerande system.

Även välkända trädgårdsmaskinsföretaget Toro har bevattningssystem med flera olika slags spridare och styrenheter - bland annat spridare med utbytbara munstycken som uppges klara smutsigt vatten.

Sedan finns det även företag som gör installationer av professionella bevattningssystem. Jan på KSAB Bevattning berättar att de använder ett system som heter Rainbird.

– Vi sysslar främst med installationer i parker, på golfbanor och liknande. Men Rainbird har även system för villaägare där vi också gör installationer, säger Jan.

Ett annat sådant företag är Waterboys Bevattningssystem. Även dessa tillhandahåller automatiksystem där du kan köpa till regnsensor så att systemet inte vattnar när det har regnat.

Det här är några exempel på bevattningssystem, men det finns givetvis fler. Har du erfarenheter av dem, eller tips på andra, får du gärna skriva en kommentar under artikeln.

Installera automatisk bevattning i gräsmattan - steg för steg

När du bestämt dig för vilken typ av system du ska satsa på är det dags att göra en mer ordentlig planering över installationen. 

1. Ta först reda på ditt vattenflöde och ditt tryck

Trycket kan du mäta med en manometer/tryckmätare. Men viktigast är flödet. Det tar du enkelt reda på genom att se hur lång tid det tar att fylla en 10-litershink och räkna ut liter per minut. 

- Trycket brukar inte vara problemet. Upplever du att du har normalt tryck i kranar och dusch har du förmodligen tillräckligt för ett normalstort bevattningssystem. Flödet är däremot viktigt eftersom du måste kunna räkna ut hur många spridare du kan ha i en och samma sektion, och vilken slangdimension du ska ha, säger Jan Stavås.

Om inte har tillräckligt tryck kan du behöva köpa till en extra pump. 

Flödet kan du däremot inte öka på, utan det kontrollerar du genom att dela upp trädgården i fler eller färre sektioner.

2. Rita upp en enkel skiss över trädgården

Delas in den i sektioner utifrån de olika områdenas vattenbehov. Har du exempelvis en gräsmatta som befinner sig i skugga större delen av dagen och en som befinner sig i sol, då ska dessa markeras som två olika sektioner. 

Här är det viktigt att tänka på det här med vattenflöde och tryck eftersom det påverkar hur många spridare du kan ha igång samtidigt. Har du en väldigt stor sektion med många spridare kan du exempelvis behöva dela upp den i två sektioner istället om flödet är otillräckligt. 

- Om du vet att du har 40 minutliter i din kran, då kan du vattna max 40 minutliter på en och samma gång. Har du då exempelvis spridare som tar 10 minutliter, kan du som mest ha 4 stycken i en och samma zon, annars räcker inte vattnet till. Det här styr man med ventiler. Man delar upp ytan i flera sektioner och vattnar inte alla ytor samtidigt, säger Jan.

Det gäller att välja spridare som inte drar för mycket vatten men samtidigt kastar vattnet tillräckligt långt. Samt tillhörande slang som är dimensionerad att hantera flödet.

- Har du för liten dimension på slangen och för högt flöde får du tryckförluster, trycket räcker inte till. Det finns genomsnittliga värden för vad du bör ha. Har du till exempel en 32-slang kan du få ut 60 liter per minut ur den, medan en 40-slang ger hela 100 liter per minut i snitt. Går du ner och tar en 25-slang får du däremot bara omkring 40 liter per minut. Ju större slang desto mindre tryckförlust.

Kontrollera helt enkelt så att dina vattenvärden överensstämmer med de produkter du tänkt köpa och det antal spridare som krävs i valda sektioner. Jan ger samma exempel som ovan, men med utgångspunkt i slangdimension.

- Säg att du har ett flöde på 40 liter per minut och spridare som drar 10 liter per minut. Då kan du som sagt ha upp till fyra spridare efter ventilen. Du får 40 liter fram till första spridaren, sedan 30 till andra, 20 till tredje och 10 liter till sista. Du skulle då i princip kunna gå ner i dimension på slang om du vill mellan spridarna. Det viktiga är att du tänker att fram till första spridaren ska du kunna mata alla fyra spridarna.

Du kan antingen göra ett system där du grenar av slangen, eller dra en stam som du sätter utlöpare från. Det beror lite på hur din trädgård och planering ser ut. 

Tänk på att:

  • Bevattningsradien ska överlappa hela vägen fram till nästa spridare för att allt gräs ska få vatten. Har du en spridare som kastar vattnet 10 meter, ska det vara 10 meter i avstånd till nästa spridare. Detta eftersom det annars kommer för lite vatten i ytan närmast spridaren.
  • Du måste kunna gräva ned slangen ordentligt hela vägen (20-30 centimeters djup) så att du inte riskerar skada den. 
  • Ju kortare och ju tjockare slang desto bättre eftersom du då bibehåller vattentrycket och ett bra flöde. 
  • Minimera grävjobbet genom att dra så många slangar som möjligt i samma ränna, och gör sedan utstickare från rännan. 

Rita upp din skiss med ovan nämnda faktorer i bakhuvudet, sedan har du en bra bild över nödvändiga inköp och arbetsgången som krävs.

Rabatter, häck och andra planteringar har också olika bevattningsbehov och ska de med i den automatiska bevattningen, fast med dropbevattning, ska du även skapa sektioner för dessa. 

3. Köp in all nödvändig utrustning

Exempel på vad som behövs:

  • Styrskåp
  • Ventilbox/vattenfördelare (om du har fler sektioner än en)
  • Anläggningsslang
  • Sprinklers
  • Det kan även vara bra att köpa till en regnsensor eller sensor för jordfuktighet så att systemet inte går på i onödan

4. Gräv rännor för slangar och kopplingar

För att minska den visuella påverkan kan du spara grässvålen och lägga tillbaka den när installationen är färdig.

5. Koppla spridarna till anläggningsslangen

I manualen ser du på vilket djup spridaren ska placeras för att funktionen inte ska påverkas negativt.

6. Inkoppling bevattningssystemet kan se olika ut

Tillvägagångssättet för att koppla in ett automatiskt bevattningssystem är sedan lite olika beroende på märke. Du börjar vanligen med att koppla änden på slangarna till ventilboxen - den box som rent fysiskt styr när vattnet släpps på. För att sedan koppla in styrskåpet. I vissa fall är dessa enheter en och samma (vanligt i lite mindre system). Här är det som sagt viktigt att du följer manualen för just ditt system. När allt är inkopplat och provkört kan du påbörjade programmeringen.

7. Följ manualen

Följ också manualen för att programmera det valda systemet efter din trädgårds bevattningsbehov.

8. Återställ alla grönytor

Bygg eget automatiskt system för bevattning

Ett alternativ är ett hemmabyggt system med vanliga sprinklers och nedgrävd slang. Byggahus-medlemmen johansjostrand har ett bra exempel på detta här. Han har en borrad brunn där han sänkt ner en pump och sedan grävt ned grövre slang i trädgården som han dragit 20 meter trädgårdsslang genom som i sin tur kopplats till 2 sprinklers. 

Viktigt att tänka på är att du bör planera för att kunna plocka in slangen under vintern - alternativt att du blåser rent systemet från vatten innan det fryser på.