Samla regnvatten för bevattning, fylla på dammar med mera – en guide

Medlemmen crazytok klädde in sin IBC-tank med likadan panel som huset och målade i samma vita kulör.

Medlemmen crazytok klädde in sin IBC-tank med likadan panel som huset och målade i samma vita kulör. Foto: crazytok

Om du samlar in regnvatten på tomten så kan du använda det vattnet sedan både för att vattna växter i perioder av torka eller tvätta bil och trädäck. Men hur gör du och vilka alternativ finns det för att samla och sedan sprida ut regnvattnet?

Att ha tillgång till insamlat regnvatten är toppen både när du vill kunna vattna växterna och för att fylla på en damm och andra vattenkällor på tomten. Genom att samla regnvatten, och sedan - vid behov - sprida ut det på önskade platser så slipper du dels omaket med att själv gå ut och vattna, dels minskar du risken för att du står utan vatten om det utfärdas bevattningsförbud.

Användningsområden och fördelar med att samla regnvatten

Insamlat regnvatten har fler fördelar än minskad vattennota från kommunen. Samlat regnvatten är bra när det blir strömavbrott, under perioder av torka och för automatiserade bevattningssystem.

Även om du inte bör dricka det direkt, kan du rena det och använda som dricksvatten, men även använda det precis som det är för att vattna växter.

Här kommer några exempel på vilken nytta du har av samlat regnvatten.

 • Vattna växter. Regnvattnet kan användas för bevattning både inom- och utomhus, vilket är extra bra under längre perioder av torka (då många kommuner dessutom inför bevattningsförbud)
 • Tvätta prylar. Regnvattnet kan användas för att skölja av smutsiga prylar.
 • Fyll på vattenreservoar. Regnvattnet kan användas för att fylla på dammen
 • Laga mat. Du kan koka mat i regnvattnet
 • Tvätta dig. Under varma dagar kan du använda regnvattnet för att duscha av smutsiga fötter, husdjur eller till och med dig själv
 • Släck törsten. Om du renar regnvattnet först kan du även dricka det
 • Avlastning av andra system. Att samla regnvatten innebär att man samtidigt avlastar dagvattensystemet.
 • Minskad andel köpt vatten om du är ansluten till kommunalt vatten.
ibc-tank
Medlemmen Un1corn samlar upp regnvatten från takytan i en IBC-tank. Foto: Un1corn

Nackdelar med att samla regnvatten

 • Det kan kosta en del pengar att installera systemet som krävs för att samla och distribuera vattnet (beroende på val av system).
 • Uppsamlings- och distributionssystemet kan ta upp en del plats på tomten.
 • Kan bli grogrund för alger och bakterier om du inte underhåller systemet riktigt.

Metoder för att ta tillvara regnvatten

Att samla regnvatten kan du göra med mer eller mindre sofistikerade lösningar, allt från att placera lock-klädda tunnor och låta stuprören mynna ut i dessa, till att leda vattnet vidare från stuprören till lagring i IBC-tankar längre bort på tomten. Detta kan man exempelvis göra med plattslangar som vidgas när de vattenfylls (och därmed syns mindre när det inte regnar).

ibc-tank
Medlemmen gbgustaf tänker bygga in sin IBC-tank. Foto: gbgustaf

Samla regnvatten från tak

Att använda dig av vattnet som träffar husets tak är en av de mest effektiva metoderna för att samla regnvatten, eftersom det blir en så stor ogenomtränglig träffyta (mycket vatten på samlad plats). Och för att det redan finns ett system (hängrännorna) som leder vattnet till specifika platser. På så vis har du tydliga anslutningspunkter som du kan hämta vattnet ifrån (stuprören).

Du kan även använda dig av andra tak på tomten, såsom växthuset eller förrådet.

Men ett alternativ till detta är att ha ett dräneringssystem som samlar vattnet på marknivå, och att du leder det därifrån till en större cistern eller likvärdigt.

Hur stor tunna/behållare?

Större behållare för vattensamling kan du antingen låta stå synliga på backen, eller gräva ned för en prydligare trädgård. Det viktiga är att vattnet kan rinna in i dem utan att det tar stopp längs vägen eller uppstår bakfall.

Har du dem stående på backen bör de inte stå soligt eftersom detta gynnar bakterietillväxt. Vill du snygga till lite kan du bygga in dem i ett förråd, alternativt så täcker du dem med en presenning eller likvärdigt.


Fördelen med stora behållare jämfört med regntunnor är att de rymmer mer. Men väljer du istället lösningen med regntunnor vid stuprören har du fördel i att du slipper finna en lösning för hur du ska leda vattnet från stuprören och bort till de större behållarna.

Regntunnor kan dock svämma över. För att förebygga detta kan du koppla in ett översvämningsskydd.

regnvattentunnor
Medlemmen pools lösning för uppsamling av regnvatten. Foto: pools

Leda regnvattnet ner i en damm

Ett annat alternativ är att du leder regnvattnet ner i en damm, förutsatt att du har en bra lösning för eventuellt överskottsvatten (om dammen svämmar över). Där kan du sedan ha pump, filter, fiskar och växter för rening - kanske till och med för att bada i under varma sommardagar.

Metoder för att sprida det samlade regnvattnet i trädgården

Det finns olika metoder för att distribuera ut regnvattnet till planteringar, damm och andra platser. Vilken metod du väljer beror på hur du tänkt använda vattnet och hur avancerat du vill att systemet är.

Olika sätt att sprida regnvattnet kan vara:

 • Solcellspump med droppbevattning
 • Bevattningsdator sammankopplad med pumpsystem
 • Dränkbar pump för smutsigt vatten
 • Vanlig dränkbar pump
 • Pump för regntunna
 • Högtryckstvätt med sugfunktion
 • Vattenkanna
pump regnvatten
Medlemmen fiskbuggaren samlar regnvatten i en bassäng och använder en pump för att leda det vidare.

Är det exempelvis en regntunna vid växthuset är en solcellspump med droppbevattning en smidig paketlösning för automatiserad bevattning under soliga dagar. Du placerar pumpen i närheten av vattentunnan, sänker ner sugslangen i tunnan och kopplar på droppslangen som du sedan lägger ut i planteringar, pallkragar och krukor. Detta fungerar förstås även i rabatter utanför växthuset.

Det finns även mer avancerade bevattningsdatorer som du kan koppla ihop med ett pumpsystem, exempelvis en tryckpump. Förutsatt att pumpen du väljer är kompatibel finns det faktiskt flera olika alternativ, exempelvis kan du ansluta den direkt till en vattenspridare, en bevattningsdator, ett mikrodroppsystem eller liknande.

droppbevattning
Medlemmen Johan Gunverth konstruerade en egen lösning för droppbevattning med självtryck med hjälp av PEM-rör, gängat hål vid tappstället, en skårad plastbult som flödesjustering och droppmunstycke. Foto: Johan Gunverth

Här listar vi några olika exempel på hur du kan distribuera regnvattnet

 • Dränkbar tryckpump för smutsigt vatten - En tryckpump startar när ett visst tryck uppnås, och kan därför användas för exempelvis bevattning. Väljer du en dränkbar kan du ha den nedstänkt, och när du slår på vattnet startar pumpen automatiskt, däremot startar den inte så länge du inte vridit på kranen.
 • Vanlig dränkbar pump - En dränkbar pump startar automatiskt när den sänks ner i en viss mängd vatten. Denna kan du ha liggande i förrådet och sedan lyfta ut och sänka ner i regnvattenbehållaren när du behöver använda vattnet.
 • Pump för regnvattentunna - En lite mindre pump som kommer förberedd med rör och kran för snabb påfyllning av vattenkanna eller för inkoppling av vattenslang.
 • Högtryckstvätt med sugfunktion - Nuförtiden finns det både stora högtryckstvättar som kan suga vatten ur en damm eller behållare, och små handhögtryckstvättar med samma funktion. Det här blir inget automatiserat system, men utgör ett smidigt alternativ till en vanlig vattenkanna.
 • Vattenkanna - Du kan förstås fylla en vanlig vattenkanna med vatten från regnvattenbehållaren. Du bör ha en kran på behållaren för smidig påfyllning.

Tips: Du kan även seriekoppla regnvattentankar för att fylla på flera.

Tänk på att regnvattnet ska förvaras svalt och mörkt för att minska risken för tidig algtillväxt eller bakteriebildning.

Läs mer

Murbygge och regnvattentank – behöver råd och idéer
Samla regnvatten - IBC tank, brunn eller regnvattentank
Bygga in IBC-tank
Vatten till trädgården - Fem alternativ vid bevattningsförbud