Tomt

Deras hus hotas slukas av havet

Det är inte bara översvämningar som hotar våra hus runtom i landet. De med hus längs Löderups strandbad riskerar att bli av med fastigheterna helt.

Löderups strandbad ligger i Ystad, Skåne.

Löderups strandbad ligger i Ystad, Skåne. Foto: Google Maps.

Paret Blom-Cullborg har hus vid Löderups strandbad. Förr i tiden hade de en tallskog och en sandstrand mellan trädgården och havet, numera har havet förskjutits 200 meter in över land - stranden är borta och husen står näst på tur.

Några hus har till och med redan försvunnit, bland annat en scoutgård. Där den stod syns bara havet. Andra hus har man valt att flytta på.

Blom-Culborg har byggt upp en stenkant för att stoppa vågorna och skydda huset. Men hoppet om att få stopp på erosionen är litet, speciellt med tanke på att havsnivån dessutom stiger.

– Jag tror inte mina barn kommer att kunna ärva detta. De älskar det och vill vara här, men jag tror inte fastigheten finns kvar för våra barnbarn, säger Ingrid Blom-Cullborg till Dagens Nyheter.

Förhoppningen är att man på statlig nivå ska få upp ögonen för problemet. Hela samhället ser det som en nationell angelägenhet.

– Det är märkligt att vi som enskilda personer ska skydda kusten, det borde vara ett statligt ansvar, säger Ingrid.

Hittills har de lagt ner 100 000 kronor på att försöka skydda sin bostad. Det framgår inte om de fått någon respons från statligt håll.