Sålde hus till underpris - stämde mäklaren

Lyxhus såldes till drygt halva priset, säljarna säger att de skrev under för att de blev hotade.

Ett par i Danderyd ville sälja sitt hus för 50 miljoner kronor, men slutpriset blev istället 27 miljoner kronor och paret stämde sedan mäklaren för att ha sålt huset till underpris.

De menar att han hotat dem så att de känt sig tvingade att skriva under. Bland annat ska han ha sagt att de borde ta emot pengarna eftersom de är pensionärer och redan har fått uppleva att bo i ett slott. Paret beskriver situationen som utomordentligt hotfull.

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd ger dock mäklaren rätt. De anser inte att paret presenterat tillräckliga bevis för att det förekommit hot under själva kontraktsskrivningen. Vidare slår de fast att huset ett par år senare såldes för 25 miljoner kronor, vilket indikerar att slutpriset vid föregående tillfälle varit rätt.

Paret får däremot medhåll i att det finns bevis för att det förekommit hot tidigare under säljprocessen. Ett vittne i form av en hantverkare har gett stöd till parets berättelse om hur mäklaren dykt upp hos dem och pressat mannen ifråga att han ska medverka under mötet med den presumtiva köparen.

- Till min förvåning höjde denne man rösten mot N.N och deklarerade irriterat att det kommer att gå djävligt illa för dig om du inte kommer till morgondagens möte, vittnar hantverkaren. 

Paret hade egentligen bara planerat att makan skulle ha varit med och då bara för att lyssna in om en försäljning till spekulanten ens var aktuell.

- Verbala hot för att förmå någon att medverka vid ett möte strider i och för sig mot god fastighetsmäklarsed. För att makarna ska kunna få skadestånd krävs emellertid mer än så, skriver nämnden.

De har inte fått in bevis för att det även förekom hot vid kontraktsskrivningen, därmed får paret beslutet mot sig.