Telia skapar rubriker efter fler fall på Svarta Listan

Fällningarna mot Telia fortsätter att öka hos Allmänna Reklamationsnämnden.

Antalet ärenden hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) ökar för operatören Telia, och företaget följer inte myndighetens rekommendationer och har därför även fått fler fall som kvalat in på Råd & Röns Svarta Listan. Det handlar om ärenden som rör fiber, främst fall där företaget har struntat i att fullfölja avtal om fiberindragning, men även om långsamt bredband.

Eftersom staten har en stor ägarandel i Telia finner ARN det lite extra märkligt att man struntar i sina avtal och även struntar i ARN:s rekommendationer.

– Jag kan generellt, för egen del, ifrågasätta om det är särskilt värdigt av ett företag som är delvis statligt ägt att agera på ett sådant här sätt. Att Telia gör det kan naturligtvis bidra till att man underminerar en central samhällsviktig funktion som ARN är. Det svenska konsumentskyddet bygger i stor utsträckning på att företag följer våra rekommendationer, säger ARN:s chef Marcus Isgren till tidningen Råd & Rön.

Eftersom ARN:s beslut inte är tvingande handlar det i mångt och mycket om att företagen ska respektera myndighetens beslut. Man menar att Telias agerande kan få till följd att fler företag framgent struntar i rekommendationerna. De oroar sig för att det ska uppstå en smittoeffekt.

Att Telia struntar i sina fiberavtal uppges bero på att installationen efter avtalsteckning visat sig bli för dyr, och man har då valt att bryta avtalet. Men eftersom fördyrning inte står med som en giltig orsak till att frångå avtalet har konsumenterna ifrågasatt agerandet.

ARN:s bedömning är att konsumenterna har rätt. Men Telia har ändå valt att inte följa denna. De anser att det handlat om hinder som man inte kunnat känna till i förväg - att de så ofta det går följer ARN:s rekommendationer men att de i dessa tiotal fall inte finner det möjligt.