Svenska möbler populära utomlands

Många vill köpa svenska möbler, exporten står stark.

Svensk design är populär utomlands. Man har i tio års tid sett en uppåtgående trend för exporten av svenska möbler, och den preliminära statistiken för förra året utgör inget undantag.

Totalt har exporten ökat med tio procent på tio år. Sett till ökning av volym mäter denna 30 procent, detta enligt färska siffror från branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen.

Totalt såldes svenska möbler för 25,3 miljarder kronor 2019, exporten står för 19,3 miljarder kronor utav dessa.

- Den svenska möbelindustrin är i allra högsta grad beroende av exporten och exportandelen på 76 procent talar sitt tydliga språk. Allt fler länder får upp ögonen för svensk design och vad den står för, vilket är oerhört glädjande, säger Linda Löf, projektledare för branschutveckling möbler på TMF.

Konsumtionen i Sverige har också ökat. På tio års tid köper vi numera 29 procent fler möbler.