Svenska forskare hackar elnät

Svenska forskare hackar elnät

Svenska forskare är med och tar fram verktyg för mer intrångssäkra elnät.

Elnäten ska bli bättre och snabbare på att upptäcka olaga intrång. I dagsläget är de gamla och sårbara, men svenska forskare vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) är nu med i ett projekt där de ska ta fram verktyg som gör att elbolagen snabbare kan upptäcka och stoppa intrång.

– KTH har två viktiga roller i projektet. Den ena är att bidra till utvecklingen av automatiserad hotmodellering för sårbarhetshantering och den andra handlar om att testa och validera verktyget. Det senare kommer att göras genom att hacka elbolagen före och efter införandet av EnergyShields-lösningen, säger Robert Lagerström i ett pressmeddelande.

IT-verktyget ifråga är egentligen teknik som redan används för att upptäcka sårbarheter tidigt. Men det ska nu utvecklas och sedan integreras direkt hos elbolagen.  De svenska forskarna kommer sedan att hacka elnät i Bulgarien och i Italien för att se så att verktyget fungerar.

Arbetet är en del i det europeiska forskningsprojektet EnergyShield och det har tilldelats 80 miljoner kronor för att kunna genomföras.