Svårt att få godkänt för solceller i kulturområden

Hus i kulturklassade områden kräver bygglov för solceller, men få ansökningar godkänns.

Det kan vara svårt att få bygglov för solceller i kulturklassade områden. I Stockholm, där många områden är kulturklassade, nekades hälften av ansökningarna avseende bygglov för solceller under 2020. Endast 66 stycken godkändes. En av de som först nekades, men som efter viss strid nu fått godkänt, är Yngve Zebühr.

Yngves tak är rött, och solceller är generellt sett svarta. Detta fick stadsbyggnadskontoret i Enskede att neka hans ansökan med motiveringen: 

”Att montera svarta solpaneler på tak på en byggnad som i övrigt har rött tegeltak samt stående träpanel i röd kulör strider både mot god helhetsverkan i stadsbilden, mot kraven på varsamhet och byggnadens och områdets karaktärsdrag, samt förbudet mot förvanskning av särskilt kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområden.”

– Jag försökte tillfredsställa dem och letade efter röda solceller som såg ut som tegelpannor. Men de få jag hittade var både var mindre effektiva och mycket dyrare.  Man kan ju ha det som pynt men meningen är ju att det ska ge el, säger han till Dagens Nyheter.

Men efter många om och men fick han ändå rätt att sätta upp svarta solceller. Kommunen kom fram till att hans hus låg i utkanten av området ifråga, och därför behövdes inget lov. Således slapp han igenom.

Dock hade tiden hunnit gå så Yngve blev en av de som hamnade mellan stolarna när det kommer till solcellsavdraget. Han har redan satt upp solcellerna och är därför inte godkänd för det gröna avdraget, och det gamla avdraget är slut.

Att så få godkänns för solceller är något som utgör ett problem, framför allt för att det blivit så godtyckligt vem som får nej och vem som får ja. Olika instanser bedömer lagen olika. Länsstyrelsen kan fatta ett beslut, stadsbyggnadskontoret ett annat.

– Det är ett invecklat system som är svårt att begripa och kan uppfattas märkligt av de som drabbas av det. Boverket hoppas på ett förslag till mer konsekvent och enklare system i regeringens utredning om bygglov som presenteras i vår, säger Adam Laurin, arkitekt vid Boverket.