Fick rätt till sitt svarta tak efter överklagan

Vissa i Tallkrogen får ha svart tak och solceller, andra inte.

Vissa i Tallkrogen får ha svart tak och solceller, andra inte. Foto: Google Maps

Förra husägaren bytte till svart tegeltak och efter en anmälan fick nya husägaren besked om vite ifall hon inte ändrade tillbaka - men hon tog strid och vann.

En husägare i Tallkrogen utanför Stockholm fick plötsligt veta att hennes svarta tegeltak inte var godkänt. Huset hade haft samma takfärg sedan hon köpte det - då det var den förra ägaren som bytte från rött till svart tak i samband med en takrenovering. Nu hade någon anmält hustaket till byggnadsnämnden. De menade i sin tur på att en sådan ändring kräver bygglov.

– De var benhårda och sa att jag antingen kunde återställa taket till rött tegel omedelbart eller räkna med vite och ändå tvingas återställa det senare, säger husägaren till tidningen Mitti.

Husägaren pratade med husets tidigare ägare som sade att denna fått godkänt för takbytet av byggnadsnämndens rådgivning, men att beskedet 2015 var muntligt. Därmed uppstod en svår situation.

Men husägaren ville inte ge upp. Hon bestämde sig för att överklaga beslutet till politikerna när tjänstemännen inte gav med sig, och där fick hon en majoritet med sig. Således får hon behålla sitt svarta tak och slipper vite.

Området som husägaren bor i är av kulturhistoriskt intresse. De röda taken anses utgöra en viktig del i områdets karaktär. Men husägaren trycker på att flera redan har bytt till svart tak och att det därmed blir orättvisa bedömningar när vissa får godkänt och andra inte.

– Det handlar om en bedömning: har tåget gått än eller kan man fortfarande värna om värden i området. I Tallkrogen bedömer vi att tåget inte har gått i tillräckligt hög grad, säger Mikael Andersson Ståhl, bygglovschef på stadsbyggnadskontoret, men säger samtidigt att de just nu ser över området och att det framgent kan bli så att man i vissa delar av det får rätt till svart tak.