Stora virkeslager väntas leda till prissänkningar

Virkeslager hemma hos en av våra medlemmar.

Virkeslager hemma hos en av våra medlemmar. Foto: PetriR

Rekordstora virkeslager till följd av dämpad konjunktur.

Virkeslagren är ovanligt stora just nu rapporterar Skogsstyrelsen. Detta uppges vara en följd av dämpad konjunktur och skador från granbarkborr i mellaneuropa och sydsverige. Skogsstyrelsen tror därför på prissänkningar nu under hösten, och man ser redan indikationer på detta.

– Vi har sett en del prissänkningar, framför allt på timmer, under senare delen av våren och början på hösten och det kan bli mer. Det vet man aldrig vi får se, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna, till Sveriges Radio.

Han är dock inte ett dugg orolig för branschen, utan menar på att efterfrågan på trä är stabil och stark i världen samt att man ser tillväxt när det kommer till husbyggnation i trä.