Byggs för få hus runt storstäderna

Börjar råda balans för olika bostadsformer men hus släpar efter.

På många håll i landet råder det nu balans mellan olika bostadsformer. I en lång rad städer har dessutom underskottet av bostadsrätter byggts ikapp. Utbudet av hus är det dock mer osäkert för, speciellt runt storstäderna.

- Det är tydligt att det byggs för få hus i förhållande till efterfrågan i stora delar av Sverige. Värst är läget för hus i flera av Storstockholms kommuner. Även i flera kommuner runt Göteborg och Malmö samt runt Halmstad är underproduktionen av hus stor, säger Robert Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Hans statistik kommer från SBAB Booli Housing Market Index (HMI) som mäter hur efterfrågan på nyproducerade bostäder förhåller sig till det aktuella utbudet. Man tar hänsyn till bopriser/hyror, hushållens betalningsförmåga, preferenser för olika boendeformer och flyttmönster mellan kommunerna innan man drar sina slutsatser. Resultatet visar då att det på många platser nu är balans när det kommer till hyresrätter och bostadsrätter men att småhus släpar efter.

- Boven i dramat är förmodligen kommunernas marktilldelning. Andelen småhus i den totala bostadsproduktionen har minskat kraftigt under lång tid, säger Robert Boije och fortsätter:

- Det behövs nya bostäder och särskilt i våra storstadsområden.