Bättre marknad för nya hus än bostadsrätter

Balans för nyproducerade bostäder.

Balans för nyproducerade bostäder. Grafik: SBAB

I vissa regioner finns ett underskott av nyproducerade småhus, men överlag råder det balans avseende utbud och efterfrågan enligt SBAB.

Just nu har de som ska sälja ett nyproducerat småhus fördel framför den som beslutat sig för att sälja sin nyproducerade bostadsrätt, detta visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för första kvartalet 2020.

Storbanken skriver att det råder balans mellan efterfrågan och utbud på marknaden för samtliga nyproducerade bostadsformer, men att det i vissa regioner finns ett underskott av just nyproducerade hus.

- Jämfört med övriga nordiska länder sticker den låga produktionen av hus i Sverige ut. Av antalet färdigställda bostäder de senaste åren ligger andelen hus i Sverige på 25–30 procent, att jämföra med 35-50 procent i våra grannländer. Att det finns ett underskott på nyproducerade hus i många regioner och kommuner, kan troligen delvis förklara varför huspriserna påverkats mindre negativt av coronakrisen än bostadsrätterna, säger Robert Boije, chefekonom hos SBAB.

Samtidigt råder i vissa regioner ett överskott av nyproducerade bostadsrätter vilket ger köparna fördel där.

Överlag anser man dock att det råder en balans, i riket som helhet, för samtliga bostadsformer när man jämför efterfrågan med utbud.