Stabilt uppåt för småhusbyggandet

Många vill bygga eget hus, detta visar färska siffror från branschorganisation.

Året har börjat starkt för husbyggandet. Siffrorna för hur många som beställer hus hos hustillverkarna pekar spikrakt uppåt, och antalet levererade småhus ligger 13 procent över nivån för 2021. Det året var redan då ett starkt år, med 17 procent upp från 2020.

Även på orderingången syns odelat positiva siffror, uppgången hittills i år mäter 27 procent, enligt siffror från branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF).

Men trots en stabil uppgång levererar TMF en brasklapp till materialleverantörerna.

- Återkommande, rejäla prishöjningar haglar samtidigt över industrin. Det gäller dels insatsvaror överlag, men även från inhemsk produktion som sågade trävaror. Jag önskar att sågverken framgent i högre grad värderar långsiktighet i sin affärsrelation med bostadshusbyggarna och deras förutsättningar än vad som präglat det senaste året.  För många husföretag har det inneburit en nästintill ohållbar situation, säger Gustaf Edgren, projektledare på branschutveckling trähus på TMF.