Fritidshus

Dela sommarstuga med syskon – 3 modeller

En sommarstuga.

En sommarstuga. Foto: Byggahus.se

Vi är snart där – med gassande sol och lång semester framför oss. För en del familjer och släkter är det inte bara förknippat med harmoni. Veckor i sommarstugan ska delas och det ska kompromissas. Så här gör du för att försöka undvika bråken.

Många sommarstugor ska delas lika mellan barn och barnbarn och bonusbarn och andra släktingar – vilket alltid är en utmaning. Ingen situation är heller den andra helt lik – inga familjer är helt lika varandra.

Men vilka modeller finns det för att lösa sommarstugeproblematiken? Vi har bett Per H Börjesson, vd för investmentbolaget Spiltan och med erfarenhet av både fastigheter och fastighetsinvesteringar, presentera tre modeller här, som alla har sina för- och nackdelar.  

Per H Börjesson
Per H Börjesson

– En lärdom är att inte vara för tidig med att dela ut egendomar till barnen. Det finns exempel på hur farfar blivit tvungen att lämna sommarstugan när ett av de två barn han skänkt huset till gått bort före honom och dennes respektive krävt att huset ska säljas för att få loss pengar, säger han. 

Modell 1: Syskonen får dela lika

Om du inte reglerar hur arvet ska delas är effekten att syskonen delar lika. Här kan följderna variera – det kan skapa osämja när många viljor (såsom syskonen plus deras respektive) ska säga sitt om fastigheten. Olika ekonomiska förutsättningar brukar också bidra till konflikter – någon vill renovera, en annan vill låta bli. En vanlig följd av detta är att fastigheten inte används av någon.

– Det finns exempel där den stora grosshandlarvillan i skärgården fortfarande har utedass då det ägs av fem syskon med olika förutsättningar. En är mångmiljonär, två är normalinkomsttagare och två saknar ekonomiska tillgångar, säger Per H Börjesson.

Hans tips för att underlätta är att föräldrarna bör sätta upp regler för hur man ska kunna lösa ut varandra, till exempelvis till 100, 70 eller 50 procent av marknadsvärdet. 

– Det kan också vara en bra idé att löpande sätta av till ett gemensamt konto eller fond för underhåll och specificera hur delägarna löpande ska bidra till huset. Och ibland kanske det ändå är bäst att sälja huset om man inte kan komma överens.

Modell 2: Bygg fler hus på tomten

Är fastigheten stor? Bygg till eller stycka av tomten och bygg fler hus, om ni har ekonomisk möjlighet.

– Men det är i så fall viktigt att varje syskon får disponera sitt eget hus eller del. Tyvärr finns det exempel på att stora fastigheter står tomma då barnen inte känner sig välkomna när föräldrar inte släpper taget om att få bestämma, säger Per H Börjesson.

En annan lösning är att bilda en bostadsrättsförening med exempelvis fyra andelar om det är tre syskon – barnen och föräldrarna får alltså varsin andel. Då kan man gemensamt sätta upp regler för fastigheten och hur gemensamma kostnader ska delas.

Modell 3: Ett av barnen ärver fastigheten

När det äldsta barnet i en syskonskara fått ärva har stora slott kunnat behållas inom släkter i många generationer. På samma sätt kan man såklart göra med sommarstugan för att undvika konflikter.

– Men då är det viktigt att övriga syskon kompenseras och att du förklarar varför du gör på detta sätt, säger Per H Börjesson.

Han rekommenderar, oavsett modell eller lösning, att fundera över dessa saker innan du “får en tegelsten i huvudet eller blir gaggig”:

– Tänk så många syskonkonflikter som skulle kunna undvikas om folk tog tag i dessa frågeställningar medan de lever och kan förklara varför de gör på det sätt som de bestämt. Att sticka huvudet i sanden och tro att syskonen själva ska hitta en lösning kan skapa större problem.

Lista: Hustillverkare som tillverkar fritidshus