Solcellers påverkan på totalförsvaret utreds

Solceller kan eventuellt påverka Försvarsmaktens anläggningar.

Solceller kan eventuellt påverka Försvarsmaktens anläggningar. Foto: Creative Common

Radiofrekvenser kan störas av solcellsanläggningar, nu ska man utreda hur detta påverkar svenska totalförsvaret.

Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten har fått i uppdrag av regeringen att utreda huruvida bland annat solcellsanläggningar kan störa totalförsvarets verksamhet. Försvarsmakten har upptäckt att radiofrekvenserna kan störas av en viss detalj på solcellerna.

Regeringen vill egentligen lätta på reglerna för solceller. Men om de kan störa försvarets verksamhet kan det finnas anledning att tänka över det beslutet.

Det som ska utredas är följande:

− undersöka om och under vilka omständigheter åtgärder och anläggningar som kan omfattas av plan- och byggregelverket, t.ex solenergianläggningar, transformatorstationer och ljusskyltar, kan orsaka elektromagnetiska störningar på verksamheter inom eller i anslutning till områden för riksintresset för totalförsvaret, och
− analysera risken för att sådana störningar påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av totalförsvarets anläggningar eller på annat sätt vara oförenliga med riksintresset för totalförsvaret.

Uppdraget ska redovisas i december.