Bara solceller med dåliga EMC-egenskaper stör försvaret

Elsäkerhetsverket har undersökt störningar från solcellsanläggningar.

Elsäkerhetsverket har undersökt störningar från solcellsanläggningar. Foto: Elsäkerhetsverket

Ny undersökning visar att bara vissa solceller stör försvarets anläggningar.

Försvarsmakten har länge varit tydliga med att man är emot solcellsanläggningar i närheten av deras verksamhet, både privata sådana och större anläggningar. Argumentet har varit att de stör ut försvarets utrustning. Som en följd av detta har Elsäkerhetsverket undersökt sanningshalten i påstående, och resultatet visar att det finns solcellsanläggningar som utgör ett problem - men också att det finns de som inte gör det.

– Vi har tittat på de anmälningar om störningar som kommit in till Elsäkerhetsverket och genomfört mätningar i uppdraget som sedan analyserats. Resultaten visar att solcellsanläggningar kan störa mottagning av rundradio, radiosamband, flygradio och signalspaning. En vanlig orsak till störningar är att så kallade optimerare och växelriktare inte har konstruerats på ett sätt som förhindrar störningar, säger Anders Richert, teknisk direktör vid Elsäkerhetsverket.

Det man sett är att vissa solcellsanläggningar har bra EMC-egenskaper, medan andra har sämre sådana. De som har sämre kan störa annan utrustning, medan de bättre har lägre störningsnivåer och därmed ingen negativ påverkan.

I undersökningen slår man fast att det behövs bättre tillsyn framöver för att se så att tillverkarna lever upp till EMC-kraven. Man konstaterar också att regelverken för EMC-kraven kan behöva ändras för att dessa marknadskontroller ska kunna tillämpas. Vidare vill man se bättre standarder framöver. Att standarder kompletteras och täcker nya användningsområden för produkter som kan ingå i bland annat solcellsanläggningar.

Under studiens gång upptäckte man även att bland annat trådlös laddning av elfordon kan störa annan utrustning.

– Undersökningen har fokuserat på totalförsvaret och främst den militära delen, men det används liknande kommunikationssystem inom såväl den civila delen av totalförsvaret som i samhället i övrigt. Därför är det viktigt att olika produkter och anläggningar inte stör varandra utan kan fungera tillsammans i vårt samhälle. Elektrifieringen och energiomställningen kommer att kräva ett brett samarbete mellan olika intressenter. Då kan också utbyggnaden med nya tekniker och utvecklingen av standarder ske på ett tydligt och tryggt sätt, säger Anders Richert.