Mäklare får bakläxa efter att ha hyrt ut bostad till säljare

Det är inte ok att mäklaren gör privata affärer med vare sig köpare eller säljer.

En mäklare får en erinran efter att denna anmälts för att ha hyrt ut en bostad till en säljare. Anmälaren är köparen, som köpte en lägenhet av säljaren ifråga. Hen skriver att den tappat förtroende för mäklaren eftersom den gjort affärer med mäklaren.

Köparen fick muntligt löfte om ett pris på 1 100 000 kronor, men slutpriset blev 100 000 kronor mer.

- Hon önskade genomföra kontraktsskrivningen omedelbart, men mäklaren kunde inte närvara förrän tre dagar senare. Två dagar senare ringde mäklaren och uppgav att säljaren inte accepterade budet på 1 100 000 kronor, utan begärde 1 200 000 kronor. Hon gick med på detta, under förutsättning att kontraktsskrivningen skedde samma dag. Hon ifrågasätter hur affären gick till, mot bakgrund av de uppgifter om mäklarens relation till säljaren som har framkommit.

Fastighetsmäklarinspektionen beslutar att ge mäklaren en erinran. De lutar sig mot ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen som säger att varken säljare eller köpare ska behöva befara att en mäklare påverkats, det får inte finnas faktorer som kan rubba förtroende för mäklarens opartiskhet.

- Fastighetsmäklarinspektionen har tidigare uttalat att en fastighetsmäklare i ett förmedlingsuppdrag inte kan engagera sig i affärer med uppdragsgivaren eller dennes motpart utan att detta väcker frågan om mäklaren därmed åsidosätter sin roll som neutral mellanman, skriver de i sitt beslut.