Så mycket har huspriserna ökat sista året

Statistiska Centralbyrån rapporterar kraftig uppgång för huspriserna på årsbasis.

Huspriserna fortsätter att stiga.

Huspriserna fortsätter att stiga. Foto: Marlén Eskilsson.

Huspriserna har stigit med 20 procent på ett år. Detta slår Statistiska Centralbyrån fast i sin senaste rapport, där de jämför priserna från tredje kvartalet i år med priserna från samma kvartal under 2020.

Man har även undersökt hur huspriserna rört sig under de tre senaste månaderna i förhållande till de tre månaderna före, och ser då en 5-procentig ökning. Man jämför månaderna juli-september med kvartal två i år.

Myndigheten har även tagit fram vad snittpriset för ett hus i Sverige ligger på just nu.

- Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent boende, villa, par-, rad- eller kedjehus, är nästan 3,9 miljoner kronor under tredje kvartalet, skriver de i sin rapport.

Dock har siffrorna stor spännvidd. I storstadsregionerna ligger det exempelvis betydligt högre. Snittpriset i Storstockholm är 7,2 miljoner kronor medan samma siffra i Stormalmö är 5,2 miljoner kronor.