Så många bostäder finns det i Sverige

Antal lägenheter efter hustyp och byggnadsperiod.

Antal lägenheter efter hustyp och byggnadsperiod. Grafik: SCB.

Statistiska Centralbyrån har uppskattat antalet bostäder i Sverige och hur många av dessa som utgörs av hus.

I Sverige finns det strax över 4,9 miljoner bostäder. Men hur bor vi egentligen, och hur vanlig är den boendeform som just du har? Det har Statistiska Centralbyrån undersökt.

Den vanligaste bostadstypen är lägenhet i flerbostadshus, men småhus med sina 42 procent ligger inte jättelångt efter. Däremot vet vi sedan tidigare undersökningar att desto fler helst hade bott i småhus om de hade haft möjlighet.

Äganderätt är den vanligaste upplåtelseformen när det kommer till småhus, 91 procent äger sitt hus. Men det finns även de som bor i hyresrätt eller bostadsrätt i just småhus.

Genomsnittlig storlek på de svenska småhusen är 122 kvadratmeter. En femtedel av småhusen är byggda före 1931, men den största andelen (42 procent) byggdes mellan 1961-1990.

Bland flerbostadshusen är hyresrätt den vanligaste upplåtelseformen, tätt följd av bostadsrätter. De utgör 58 respektive 42 procent. Här bor man i snitt på 68 kvadratmeter och 2 rum och kök är den vanligaste lägenhetstypen. 51 procent av lägenheterna byggdes mellan 1951-1980.