Byggahus.se
Den 29 december 2023 ägnas flera sidor av Svenska Dagbladets Näringslivsbilaga åt de regler som numera gäller.

Man pekar mot byggnad; nyhetsartikel i Svenska Dagbladet om bostadsrättsföreningar och ekonomi.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


En tidningsartikel om bostadspriser och skuldsättning, med bild på en energiförbrukningsmätare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunderSju nyckeltal som måste finnas med i årsredovisningen och redovisas för tre år tillbaka i tiden:
- Skuldsättning per kvadratmeter.
- Skuldsättning per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt.
- Sparande per kvadratmeter.
- Räntekänslighet.
- Energikostnad per kvadratmeter.
- Årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt.
- Årsavgifternas andel i procent av totala rörelseintäkter.


Jag är suppleant i styrelsen och har lite frågor vad som menas med olika saker.
I texten står det att garage inomhus ska räknas med. Vi har platser inomhus men även åtta platser i ett garage på gården.

Jag tolkar det som om dessa platser ska räknas med.

En rad garage under nattbelysning med snö på marken.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunderVi har fina förråd och även matkällare. Vårt hus är från 1965 och då byggde man med dessa saker.

Trång korridor med träskjutdörrar, betongväggar, en taklampa och en elektrisk uttag.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Oorganiserad källarförråd med hyllor, lådor, verktyg och diverse föremål.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Träpanelklädda dörrar i källare, numrerade 24 och 25, sparsam belysning, ventilationrör längs taket.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


En tom trähylla i ett skrymsle med oavslutade träväggar och bänkar, upplyst av mjukt ljus.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunderSå som jag tolkar det ska både förrådet och matkällaren räknas med i den yta som är för uthyrning. Alltså "Skuldsätting per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt".

Vi har rum för uthyrning, samlings lokal, en gigantisk tvättstuga, cykelförråd... med mera, men dessa ska inte räknas med, som jag fattar det! Utrymmena tillhör huset men det är ingen som bor i dessa utrymmen.

Hur resonerar man i andra bostadsrättsföreningar och har man ens resonerat!?

Bokföringsnämnden nämns i texten.
https://www.bfn.se/kompletterande-regler-for-bostadsrattsforeningar/

God fortsättning på er!
 
Claes Sörmland
Bokföringsnämndens allmänna råd anger att nyckeltalet som ska ges är "skuldsättning per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt". Då är det i princip enbart lägenheternas yta som räknas. Inte andra icke upplåtna ytor som föreningsmedlemmarna kanske har tillgång till. T ex är källar- och vindsförråd sällan upplåta som bostadsrätt och ofta inte heller garageplatser. De brukar man få nyttja med en mer eller mindre exklusiv nyttjanderätt. Men visst det finns undantag där även lokaler har upplåtits med bostadsrätt eller garage.

Så för att veta måste ni veta vad som ursprungligen uppläts och inte som en del av respektive bostadsrätt. Det går att läsa i de gamla upplåtelseavtalen och ofta i ert lägenhetsregister som ni har laglig skyldighet att föra.
 
  • Gilla
Civilpolisen
  • Laddar…
M
Det blir ju fullständigt missvisande siffror om man räknar med ytan av källar- och vindsförråd en lägenhet på 50m2 kan ju helt plötsligt bli 70m2 stor. Samma sak med garage och P-platser som inbringar några hundralappar i månaden.
 
  • Gilla
cotillion och 1 till
  • Laddar…
I texten i SvD står att "garage i huset" ska ingå, men i ert resonemang kanske det bara är själva lägenheten som ska vara med. Förråd och annat förstår jag.

Det viktiga är att alla BRF gör samma, så att jämförelser blir relevanta.Jag startade tråden för att bringa klarhet i detta! :) Det är säkert många som undrar!
 
C
C Civilpolisen skrev:
I texten i SvD står att "garage i huset" ska ingå, men i ert resonemang kanske det bara är själva lägenheten som ska vara med. Förråd och annat förstår jag.
Ja, man får läsa BFN:s kommentar "Begreppet kvadratmeter upplåten med bostadsrätt" på sidan 7:
https://www.bfn.se/wp-content/uploads/vl23-1-brf.pdf

Tyvärr är det långtifrån glasklart trots en ganska omfattande textmassa. Helt klart är att även "biytor" upplåtna med bostadsrätt och som finns inom föreningens byggnader skall inkluderas. Det skulle med lite fantasi kunna tolkas som att t.ex. garage och förrådsutrymmen kan/skall inkluderas i sin helhet inklusive sådana ytor som är indirekt upplåtna, som körvägar och annan yta utanför själva parkeringsrutan i ett garage och korridorer och sånt i ett förrådsutrymme.

Tråkigt att de har överarbetat det här, för tanken är på sätt och vis god.
 
  • Gilla
Civilpolisen
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.