Solceller

Så fungerar solandelar – jämfört med egna solceller

Solceller på ett hus i Brålanda.

Solceller på ett hus i Brålanda. Foto: Svensk fastighetsförmedling

Istället för att investera i en egen solcellsanläggning kan du idag välja att köpa ägarandelar i en solcellspark. Här berättar vi mer om vad andelsägande innebär och jämför villkoren med egen solelproduktion.

Under senare år har det byggts ett flertal solcellsparker runt om i landet. Vissa av dessa parker drivs helt eller delvis av medlemsägda föreningar som erbjuder företag och privatpersoner att investera i ägarandelar, så kallade solandelar. Konceptet med andelsägd elproduktion etablerades i större skala under den snabba utbyggnaden av vindkraft i början av 2000-talet.

Flera vindkraftskooperativ bildades och började handla med vindandelar, vilket många privatpersoner nappade på. På grund av att elpriserna varit relativt låga det senaste decenniet har andelsägande generellt inte varit så fördelaktigt. De föreningar som idag erbjuder solandelar argumenterar för att solceller är en stabil kraftkälla med lång livslängd och lågt underhållsbehov. Många tror (och hoppas) att ökade elpriser kan göra investeringen mer lönsam.

Solcellspark
Solcellspark. Foto: Tranås energi.

Villkor för andelsägande

De flesta medlemsföreningar i solparker är ekonomiska föreningar som samarbetar med ett lokalt elbolag kring eldistribution och elavtal. Det innebär i regel att du måste vara elhandelskund hos det berörda elbolaget för att kunna köpa solandelar av föreningen.

När du köpt andelar blir du automatiskt medlem i föreningen. Med tanke på detta är det viktigt att både kontrollera villkoren för andelsägande (som anges i föreningens stadgar) och villkoren i elavtalet. Det kan till exempel finnas en risk att priset för den el som inte täcks av solandelarna är högre jämfört med andra elavtal på marknaden. Om du bara täcker en liten del av din elförbrukning med solandelar riskerar du i så fall att binda dig till ett dyrt avtal. 

Om du vill sälja dina solandelar och säga upp ditt medlemskap i föreningen bör du titta på vilka villkor som gäller i stadgarna. I många fall går det bra att säga upp sitt medlemskap och lösa in andelarna för det värde som föreningen fastställt i senaste bokslutet. Ett annat alternativ är sälja andelarna via annonskanaler. Det finns en marknad både för att sälja och köpa andelar. Det brukar även gå bra att överlåta andelar till en annan person. I detta fall övertar också den nya andelsägaren det befintliga elhandelsavtalet.

Affärskoncept för andelsköp

Det finns olika affärsupplägg bland de föreningar som erbjuder solandelar. Ett vanligt upplägg är att du köper andelar som motsvarar en viss effektstorlek, till exempel 50 andelar ’a 100 W.  Din andel av solelproduktionen dras sedan från din elräkning varje månad. Om andelarna vissa månader överstiger din elförbrukning flyttas det överskjutande värdet till nästkommande månad.

Den resterande elförbrukningen, som inte täcks av andelarna, faktureras enligt det avtal du tecknat med elbolaget. I många fall rekommenderas du att köpa andelar motsvarande högst 80 procent av hushållets årliga förbrukning. Ett skäl är att det är skattemässigt ogynnsamt om andelarna (produktionen) är större än förbrukningen.

Solceller på papptak
Solceller på en villa med plant papptak. Foto: Svensk fastighetsförmedling

Olika villkor för solandelar och egen solel

Som andelsägare i en solcellspark får du betala samma skatter och avgifter för solelen som när du köper el direkt från ett elhandelsföretag. Energiskatten är 43 öre/kWh för de flesta elkunder i landet. Det tillkommer även en rörlig elnätsavgift som kan uppgå till 20-40 öre/kWh, beroende på var i landet man bor och vilket bolag som äger elnätet. För en villaägare i Stockholm kan totalkostnaden för energiskatt och rörlig nätavgift hamna uppåt 85 öre/kWh.

Äger du däremot en egen nätansluten solcellsanläggning (under 255 kW) är din solel befriad från skatter och avgifter. Dessutom får du skattereduktion för producerat överskott som matas ut på nätet. Intresseorganisationen Solelkommissionen driver idag ett krav att villkoren för andelsägd elproduktion ska bli mer likvärdig egen mikroproduktion, då det bygger på samma princip att producera och konsumera egen solel.
– Det nuvarande regelverket är orättvist och bromsar tyvärr intresset för andelägd solel. Vi har föreslagit att man inför skattereduktion för solandelar, som kompensation för energiskatten, och räknar med att det snart kommer en regeländring, säger Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet och talesman för Solelkommissionen.

Solcellspark
Den första privata solcellsparken byggdes utanför Norrköping 2018. Foto: Greenmatch

Exempel på solelföreningar och priser på solandelar

Det finns i nuläget ett tiotal solelföreningar runt om i landet. För närvarande har många av föreningarna sålt slut på sina solandelar, men tar i vissa fall emot intresseanmälningar för planerade anläggningar. Det gäller till exempel Östersund Solpark. Några föreningar är i startskedet och har ännu inte börjat sälja andelar, till exempel Oskarshamns solcellsandelar.

Här är exempel på tre föreningar som just nu erbjuder solandelar till privatpersoner:

Solfördelarna i Karlskrona: 1150 kr/andel ’a 100 W = ca 100 W/år.  Anläggning: Karlskrona Solpark. Elhandelsavtal: Rörligt elpris hos Affärsverken Karlskrona. Upplägg: värdet av solandelarna dras av på fakturan.

Kalmarsund Sol: 1100 kr/andel ’a 100 W = ca 100 W/år*.  Anläggning: Törneby Solpark. Elhandelsavtal: kontakta Kalmar Energi. Upplägg*: Under våren 2020 aviserar föreningen en eventuell prishöjning p g a sjunkande intäkter från elcertifikat.

Solel i Helsingborg: 3000 kr/panel ’a 250 W = ca 250 W/år.  Anläggning: Solar Park. Upplägg: Föreningen erbjuder medlemmarna en långsiktig investering med avkastning på investerat kapital. Ännu så länge har föreningen inte utbetalat någon vinst till medlemmarna.

Förenklat räkneexempel: solandelar vs egna solceller

Förutsättningar - elpris:
Elhandelspris: 60 öre/kWh
Energiskatt:  43 öre/kWh
Rörlig nätavgift (genomsnitt hos större nätbolag): 30 öre/kWh
Totalt: 1,33 kr/kWh

Solandelar:
100 Andelar ’a 100 W (10 kW) = ca 10 000 kWh/år.
Totalpris andelar (1100 kr/st) = 111 000 kr
Värde solel (efter avdragna skatter och avgifter) = ca 6000 kr/år.

Solcellspaket:
10 kW = ca 10 000 kWh/år
Totalpris, inkl installation = 170 000 kr
Totalpris (efter investeringsstöd 20%) = 136 000 kr.
Värde elproduktion/överskott = 11 600 kr/år*
* Beräkningen bygger på att hälften av produktionen förbrukas och hälften säljs för elpriset 50 öre/kWh + skattereduktion 60 öre/kWh.

Solceller
Solceller på både bostadshus och garage. Foto: Svensk fastighetsförmedling

Slutsats: solandelar vs egna solceller

Byggahus.se har tidigare skrivit om villkor och kostnader för att investera i en privat solcellsanläggning, Lönsamt med solceller?
 – Så mycket kostar en installation. Om vi utgår från räkneexemplet ovan och investerar i en egen nätansluten solcellsanläggning på 10 kW blir investeringskostnaden betydligt högre jämfört med att köpa solandelar. Men efter investeringsbidrag blir skillnaden mindre (25 000 kr).

Värdet av solelproduktionen blir dock väsentligt högre med egen anläggning, då vi slipper skatter och avgifter och dessutom har möjlighet att få skattereduktion för producerat överskott. Slutsatsen är att det inom några år blir mer lönsamt med en egen anläggning, samtidigt som du undgår eventuella höjningar av elnätspriser och energiskatter.

Alla elkunder – och villaägare – har dock inte ekonomisk möjlighet eller praktiska förutsättningar att investera i en solcellsanläggning. Ur den synvinkeln är solandelar ett smidigt alternativ.

Läs mer

Lönsamt med solceller? - Så mycket kostar en installation