Ekonomi, Solceller

Lönsamt med solceller? - Så mycket kostar en installation

Solceller på taket på ett 70-talshus.

Solceller på taket på ett 70-talshus. Foto: Ikea

Är du intresserad av att satsa på solceller och vill veta vad en solcellsinstallation kostar? Här ger vi exempel på offerter för en normalstor villaanläggning (9 kW).

Priserna på solcellspaneler har sjunkit under senare år, samtidigt som villkoren för att installera och sälja egen solel har förenklats. Det har lett till att många husägare nu spanar mot sina tak och tänker att det kan vara läge för en investering.

– De flesta villor har utrymme för en solcellsanläggning kring 5-10 kilowatt. Men trenden är att man väljer den övre nivån om det finns tillräckligt med takyta. Med ett större system blir priset per installerad kilowatt något lägre, samtidigt som anläggningen ger större utbyte för att använda eller sälja egen el, säger Erik Wallnér, rådgivare på Solcellskollen.se.

Trots att prisnivån på solceller sjunkit kan du inte förvänta dig en snabbt intjänad affär. Återbetalningstiden för de flesta anläggningar brukar, enligt solcellskalkyler, hamna mellan 10 och 15 år, inräknat statligt investeringsbidrag. Från och med 2019 har regeringen ökat bidragspotten, men samtidigt sänkt ersättningsnivån till 20 procent. Många villaägare passar istället på att använda rotavdraget, som schablonberäknas till 9 procent av installationskostnaden. 

Solceller polykristallina
Polykristallina solceller är blåskimrande. Foto: Asoluna

– Mitt råd är att söka det statliga bidraget så fort du börjar planera din anläggning. Det finns ingen garanti att bidraget räcker till alla, men förhoppningsvis kommer regeringen skjuta till ytterligare pengar i framtida budgetar. Använder du rotavdraget får du betala tillbaka avdraget om investeringsstödet beviljas, säger Erik Wallnér.

Monokristallina solcellspaneler
Monokristallina solcellspaneler på taket. Foto: Measol

Här är ytterligare faktorer som påverkar investeringskostnaden: 

- Val av solcellspaneler. Det finns många typer av solpaneler på marknaden och enklast är att jämföra pris per watt. Märkeffekten på de flesta paneler varierar från 265 upp till 320 watt, och verkningsgraden brukar uppgå till 16-20 procent. Polykristallina (blåaktiga) paneler är i regel något billigare än monokristallina (svarta), men de senare brukar ge något högre utbyte. En annan variant är tunnfilmssolceller som är lite dyrare per installerad watt.

- Kvalitet. Vill du försäkra dig om bra kvalitet bör du välja paneler som är testade och certifierade (en vanlig märkning är IEC 61215). Det är också viktigt att välja rätt växelriktare, då detta är en viktig och förhållandevis dyr komponent i anläggningen. En växelriktare av hög kvalitet, anpassad för en 10 kW-anläggning, kostar 25 000- 30 000 kronor. I anläggningen kan det även ingå effektoptimerare till panelerna, vilket säkerställer funktionen om vissa paneler skuggas eller går sönder. Vid installation av optimerare får man räkna med en något högre totalkostnad, omkring 5-10 procent.

- Förutsättningar på plats. Takmaterial, taklutning och byggställningar påverkar hur mycket arbete och tid installationen tar. Installatörens resekostnader och leverans av material är en ytterligare kostnadspost, i detta avseende är det en fördel att välja ett företag i ditt närområde.

- Administration. Kostnader för projektering och administration kan skilja en del mellan olika leverantörer. Vissa företag tar ansvar för all byråkrati (anmälan till nätägare och berörda myndigheter osv), medan andra företag överlåter en del av pappersarbetet till kunden.

- Installera själv? Du kan göra vissa moment själv, t ex att sätta upp byggställningar och förbereda montagesystemet och på så vis minska installationskostnaden. Fråga leverantörerna om villkor som gäller, i vissa fall kan det påverka garantivillkoren. Enligt lag krävs behörighet för alla elinstallationsarbeten, vilket förutom elanslutningar även omfattar montering av stativ och infästningssystem. Se mer information på elsäkerhetsverkets hemsida.

Solceller integrerade i takpanna
Solceller integrerade i takpannor, med effektuttag på upp till 120 kWh per kvm. Foto: OBOS 

Kostnadsexempel solcellsinstallation

Vi har begärt in offerter för installation av en solcellsanläggning på en villa i Stockholmsområdet från två etablerade solcellsleverantörer (ett större, rikstäckande företag och ett mindre, lokalt företag). Villan har 60 kvadratmeter takyta i sydvästläge, vilket lämpar sig för en anläggning med total effekt på 9-10 kW. Alla angivna priser i offerterna är inklusive moms.

Förutsättningar:
1,5-plansvilla (Stockholm)
Takmaterial: betongpannor
Taklutning/läge: 25 grader, sydväst.
Årlig elanvändning i hushållet: ca 15 000 kWh.

Offert 1 (större leverantör): 9 kWp

Material:
30 solpaneler, monokristallina, 300 W. Totalt: 9 kW (Trina Solar/ Q-Sells)
1 växelriktare (SolarEdge)
30 optimerare (SolarEdge P300)
Monteringssystem
Materialkostnad: Solcellsmoduler: 69 000 kr, övrigt material: 34 500 kr = 103 500 kr
Anläggning pris per watt: 11,5 kr.
Installation: 46 000 kr
Projektering: 3 850 kr

Totalt: 153 350 kr
Kostnad efter investeringsstöd (20%): 122 680 kr
Kostnad efter rotavdrag (9%) 139 548 kr
Beräknad elproduktion/år: 8727 kWh
Solcellkalkyl: ingår

Garantivillkor: Installation: 10 år, Funktionsgaranti: 5 år, Produktgarantier solceller: 10 år, växelriktare: 12 år, optimerare: 25 år, montagesystem 10 år. Effektgaranti solceller efter 25 år: 80 %.

Kommentar: Företaget erbjuder en komplett installation med egna behöriga montörer och elektriker. Företaget ansvarar även för anmälan hos nätägare, samt eventuell bygglovshandledning. Offerten inkluderar tillgång till företagets app där man kan följa sin elproduktion. I offerten ingår även ett elavtal, där man säljer och köper sin el av företagets eget elhandelhandelbolag. För detta avtal gäller ingen bindningstid.

Solceller polykristallina
Närbild av polykristallina solceller. Foto: Nirosolar

Offert 2 (mindre leverantör): 9 kWp

Material:
34 solpaneler polykristallina (Luxor Solar), 265 watt.
1 växelriktare (SMA Solar, 3 fas)
Monteringssystem
Materialkostnad: Solcellsmoduler + övrigt material = 100 800 kr
Anläggning pris per watt: 11,2 kr.

Installation: 37 000 kr
Projektering (systemdesign): 5 500 kr

Totalt: 143 300 kr
Kostnad efter investeringsstöd (20%): 114 640 kr
Kostnad efter rotavdrag (9%) 130 403 kr
Beräknad elproduktion: 8500 kWh/år
Solcellskalkyl: ingår.

Garantivillkor: Installation och montagesystem: 10 år, Produktgarantier solceller: 12 år, växelriktare: 5 år. Effektgaranti solceller efter 25 år: 80 %.

Kommentar: Företaget erbjuder en komplett installation med egna behöriga montörer, samt elektriker från en samarbetspartner. Företaget erbjuder också en tjänst för övervakning av systemet via mobil/dator. Elektrikern ombesörjer anmälan till nätägaren.

Sammanfattning

Den mindre leverantörens offert för en 9 kW-anläggning är cirka 10 000 kronor lägre. Störst blir skillnaden i installationskostnad, vilket delvis kan bero på att den större leverantören inkluderar optimerare i sitt system. Den beräknade elproduktionen är något högre för offert 1, men man bör tänka på att denna beräkning utgår från simuleringsprogram. Garantivillkoren skiljer sig något åt i leverantörernas offert: den större leverantören erbjuder fem års längre garanti för växelriktaren, medan den mindre leverantören erbjuder två års längre garanti för panelerna. Som kund bör man notera att den större leverantören även inkluderar ett elavtal i sin offert, vilket man bör kontrollera villkoren för.

Kalkyler för anläggningen:

I båda offerterna ingår en solcellskalkyl/besparingskalkyl, baserat på priset med 20 procent investeringsstöd. Den större leverantören har en utförligare kalkyl som tar hänsyn till ett flertal specifika förutsättningar (riktning, solläge, skuggor, samt effektförlust på 2% i kablar och växelriktare osv.)

I den större leverantörens kalkyl uppskattas anläggningen vara betald efter 10 år, baserat på ett totalt viktat elpris (egen konsumtion och försäljning) på 1,23 kr/kWh. I priset inkluderas nuvarande villkor för skattereduktion, elcertifikat mm. Eventuell räntekostnad för lån är inte inräknad.

Även i den mindre leverantörens kalkyl beräknas anläggningen vara betald efter 10 år. Dock skiljer sig beräkningen något åt när det gäller beräknat elpris för konsumtion och försäljning. Det kan vara lämpligt att göra en egen beräkning när man beställer en offert, där man t ex kan ange låneränta mm. Många leverantörer erbjuder kalkyler som man kan ladda ned, eller fylla i direkt på nätet.