"Vårt beslut om räntan står fast"

Riksbanken väljer att inte skjuta upp höjningen av reporäntan, räntebanan ligger kvar.

Trots flera uttalanden från experter om att räntebanan bör justeras och höjningen av räntan skjutas upp väljer Riksbanken idag att lämna både reporäntan och räntebanan oförändrade. Det innebär att reporäntan ligger kvar på -0.25 procent, och att man förväntar sig kunna höja den till 0 i december.

- Även om prognoserna är något nedreviderade ger de inte bilden av en lågkonjunktur, vare sig i omvärlden eller i Sverige. Inflationen har sedan början av 2017 varit nära inflationsmålet. De senaste månaderna har den visserligen sjunkit tillbaka, men detta var väntat och inflationsutsikterna för det närmaste året är sammantaget oförändrade sedan i september, skriver Riksbanken.

Det återstår att se hur bankerna svarar på detta framgent.

Prognosen:

 
    2019 
KV3
2019 
KV4
2020 
KV1
2020 
KV4
2021 
KV4
2022 
KV4
 
  Reporänta −0,25 (−0,25) −0,25 (−0,23) −0,05 (−0,05) 0,00 (0,08) 0,00 (0,24) 0,13