Riksbanken lämnar kvar reporäntan på 0 procent

Reporäntan följer den prognos som Riksbanken stakat ut tidigare, men Coronaviruset gör prognosen framöver mer osäker.

I slutet av förra året valde Riksbanken att justera upp reporäntan till 0 procent, och nu under senaste mötet väljer man att behålla den på den nivån. 

- Reporäntan väntas vara kvar på noll procent under nästan hela prognosperioden, vilket bidrar till en god ekonomisk utveckling och en inflation nära målet, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Myndigheten bedömer att konjunkturen har mattats av något men att den följer den prognos som man gjort och att det väntas fortsätta på detta vis. Dock höjer man ett varningens finger för den så kallade Corona-effekten.

- Följderna av det nya coronaviruset väntas minska den globala tillväxten på kort sikt, men det är i dagsläget svårt att fullt ut bedöma de ekonomiska konsekvenserna.

Prognos för reporäntan
    2019 
KV4
2020 
KV1
2020 
KV2
2021 
KV1
2022 
KV1
2023 KV1  
  Reporänta −0,25 (−0,25) −0,02 (−0,02) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,18