Reporäntan kvar på noll och kan komma att sänkas framöver

Dagens besked från Riksbanken är att man arbetar aktivt för att säkerställa att Sveriges ekonomi går runt.

Riksbanken har beslutat om fortsatta köp av stats- och bostadsobligationer till och med september 2020 samt att lämna reporäntan på noll procent i syfte att stärka svensk ekonomi.

- Riksbankens direktion har de senaste veckorna fattat beslut om ett stort antal åtgärder. Syftet har varit att underlätta kreditförsörjningen i ekonomin och motverka att de räntor som företag och hushåll möter stiger när osäkerheten i ekonomin ökar, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Åtgärderna som genomförts handlar bland annat om att erbjuda banker lån, pengar som de i sin tur kan låna ut till företag, samt köp av värdepapper.

I pressmeddelandet skriver man att man inte utesluter att reporäntan kan komma att behöva sänkas framöver. Tidigare har målsättningen varit att börja höja räntan i slutet av året, men det osäkra läget i omvärlden gör att man nu är mer försiktig i uttalanden kring detta.

- Den framtida ekonomiska utvecklingen är visserligen genuint osäker, men allt tyder ändå på att det kommer att behövas penningpolitiska stimulanser i form av låga räntor och en stor mängd likviditet under överskådlig tid. Kombinationen av lämpliga åtgärder utvärderas kontinuerligt och kommer att anpassas till den ekonomiska utvecklingen.