Miljö & hälsa

Myror i hus och trädgård

Flygmyror vid ytterdörren.

Flygmyror vid ytterdörren. Foto: Marlén Eskilsson

Har du drabbats av myror i gräsmattan eller kanske inomhus? Vissa myror gör nytta och andra gör skada, så tänk dig för innan du gör dig av med dem.

Det finns idag 81 arter inom myrfamiljen i Sverige, men de vanligaste i hus och trädgård är svartmyror, rödmyror och hästmyror. Även stackmyror är vanliga om du bor i närheten av barrskog.

Men trots så många olika slags myror är det egentligen bara hästmyror som kan orsaka ordentlig skada.

- Hästmyrorna är ett problem, de kan bygga sitt samhälle i själva huskonstruktionen. De har sitt ursprungliga samhälle utomhus men bildar satellitsamhällen där de föder upp sin avkomma, om du har otur kan det hamna i huset, säger Jan Jungerstam som är biolog hos Anticimex.

En hästmyra i ett träd. Foto: Elina Blom Westergren
En hästmyra i ett träd.
Foto: Elina Blom Westergren

Hästmyror bosätter sig i träd med röta i stammen och i stubbar ute i naturen. När det är dags att bilda ett satellitsamhälle söker de platser med förhöjd fuktighet och temperatur, deras larver och puppor trivs i det klimatet. Om din huskonstruktion har passande förutsättningar finns det risk att de söker sig till den.

- Myrorna är diskreta, de kan hålla på i flera år innan man upptäcker dem. Tidiga tecken kan vara att man hittar döda myror inne, eller att man hör ett fint rassel i väggar eller golv. Då har man troligen fått hästmyror, säger fältentomolog Åke Lindelöw hos Sveriges Lantbruksuniversitet.

I huset hittar hästmyran öppningar som de kan ta sig in igenom.

Du minskar risken att få in hästmyror i huset genom att:

  • undvika att stapla ved mot husväggen,
  • undvika att ha lövträd vars grenar hänger ner över taket på huset och
  • genom att ta bort döda träd och gamla stubbar från tomten.

Har du redan problem med hästmyrebo i huset rekommenderar Jan Jungerstam att du söker professionell hjälp eftersom det är svårt att komma åt boet själv. Ofta har man saneringen gratis via sin hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag och hör vem du ska vända dig till.

Är det fråga om ett relativt nytt bo kan du dock försöka dig på att föra ett belägringskrig mot dem. Har du hus på plintar kan du exempelvis sätta något klistrigt runt plintarna eller lägga ut myrr runt dem. Men enklast är troligen att kontakta ett saneringsföretag.

Svartmyror
Svartmyror kan också upplevas irriterande men är ett betydligt mindre problem.

- Svartmyror springer ibland in i husen under våren och försommaren. De har precis vaknat ur sin dvala och är väldigt hungriga, de söker föda. Men det är ett temporärt problem som går över ganska fort, och de orsakar egentligen ingen skada. Under resten av sommaren håller de sig utomhus, säger Åke Lindelöw.

Svartmyrorna kan dock upplevas irriterande om de byggt bo under plattorna på uteplatsen. Sand ihop med stenplattor är den ultimata boplatsen för svartmyror och boet gå ganska djupt. 

För att bli av med svartmyrorna kan du då:

  • lokalisera boet,
  • lyfta på plattan, 
  • och gräva upp det.

Har du riktigt stora problem med återkommande svartmyrebon på uteplatsen är det förmodligen ett bättre alternativ att byta underlag.

Myror i naturen
Myror är rovdjur, de äter insekter och honungsdagg från bladlöss. Det innebär att om du har myror så har du färre skadedjur - bortsett från bladlöss för dessa skyddar myrorna eftersom de är måna om att få sin honungsdagg.

De mindre myrarterna håller sig främst till att leta insektsföda på buskar, medan större arter så som stackmyran söker sig upp i träd. Följer du en myrstig leder den oftast antingen till ett satellitsamhälle, eller till ett träd eller en buske.

- Det finns en hel teori om att myror förebygger insektsutbrott, till exempel insekter som äter barr och blad. Myrorna runt boet rensar träden från skadeinsekter och det bildas som ett slags grön ö. Men andra menar att myrorna bara påverkar mängden skadedjur marginellt, säger Åke Lindelöw.

- Det jag tycker är viktigt är att man tänker på att myrorna är invånare i naturen och gör en ganska stor nytta, tänk dig för innan du försöker ta bort samhället. Ställer det inte till problem så undvik att ta bort det för det gör nytta för din trädgård, säger Jan Jungerstam.

Faraomyran
Det kommer in en del tropiska myror som inte kan överleva i det vilda, faraomyran är ett exempel på en sådan. Det är en bärnstensfärgad mycket liten myra som kan orsaka stora problem och vara svår att bli av med. De tar sig in i byggnader för att överleva och trivs i livsmedelshanterande miljöer, sjukhus och småhus. Eftersom den inte förekommer i några större tal är det inte ett stort problem ännu men har du fått problem bör du kontakta ett saneringsföretag för att få hjälp.

Anticimex: “Bekämpning av faraomyror kan ta lång tid och kan kräva många besök, det kan ta månader innan resultat nås.”

FAKTARUTA / Flygmyror
Myrorna svärmar när det är dags för hanar och honor att para sig. Myrorna som föds upp som arbetare kan inte flyga, det är enbart könsdjuren som kan det. När svärmningen är över dör hanarna. Honorna blir drottningar som grundar nya samhällen. Hon får själv föda upp sin första kull med sterila honor som är hennes undersåtar (arbetare). Drottningen hos en del myrarter kan bli mycket gamla, hästmyredrottningen kan exempelvis nå en ålder av 20-30 år.