Myndighet: "Minskat ROT ger fler skador i hemmet"

När ROT-avdraget sjunker kommer fler skada sig i hemmet enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Förslaget om sänkt ROT-avdrag innebär att olyckorna i hemmet kommer att öka, i alla fall om vi vågar tro på MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, som har analyserat olyckssiffrorna och sett ett tydligt samband. När det blir dyrare att renovera, försöker fler göra jobbet själva.

– Jag tror definitivt att fler kommer att försöka saker själv och då blir det fler olyckor. Det ska bli intressant att se vad som händer, säger Jan Schyllander, utredare hos MSB, till Dagens Nyheter.

Han förklarar att sedan ROT-avdraget infördes så skadar sig 30 procent färre hemmafixare och trädgårdsentusiaster varje år. Att ROT-avdraget nu minskar igen kommer troligen att göra så att den här trenden vänder. 

- Många tycker att det är roligt att fixa hemma men många missar att läsa bruksanvisningen på verktygen och använder inte tillräcklig skyddsutrustning, konstaterar Jan.

Farligast lever då medelålders män eftersom det är de som toppar olycksstatistiken.

Läs mer

Minskat ROT-avdrag och fler hyresrätter