Sänkt ROT-avdrag och fler hyresrätter

Regeringen vill sänka ROT-avdraget för att kunna bygga fler hyresrätter.

Det har under många år byggts allt för få bostäder sett till befolkningsutvecklingen i Sverige. Nu har regeringen lagt fram sin plan för hur bostadsbristen ska stävjas, och fokus ligger på ett stimulanspaket för byggandet av hyresrätter.

- Det ska byggas mer för människor med vanliga inkomster och det ska byggas på ett klimatsmart sätt. Det underlättar vi med det här stödet, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Regeringen vill också sänka ROT-avdraget från och med årskiftet för att få mer pengar över till byggandet av bostäder.

- Förslaget innebär att man inte får dra av 50 procent utan 30 procent av kostnaden, så subventionen blir lite mindre, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förslaget möter dock kritik från oppositionen och Sveriges Byggindustrier som menar på att det inte följer vallöftena och att det riskerar att öka mängden svartjobb.

- Det är med besvikelse vi konstaterar att regeringen, i strid med tidigare löften och i konflikt med strategin att skapa vita arbetstillfällen, planerar för att försämra ROT-avdraget, säger Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan.

Förslaget ska ingå i budgetpropositionen för 2016. Stimulansbidraget beräknas uppgå till 3,2 miljarder kronor per år.