Fritidshus, Isolering, Renovera

Isolera fritidshuset med förnuft

Ett fritidshus i Blekinge.

Ett fritidshus i Blekinge. Foto: Marlén Eskilsson

Med tilläggsisolering kan du minska uppvärmningskostnaderna i fritidshuset och få bättre komfort. Men det gäller att isolera med hänsyn till hur huset används. Tänk på det här innan du sätter igång.

Oavsett om du använder fritidshuset hela året eller främst under sommartid kan du tjäna på att förbättra husets klimatskärm. Med förstärkt isolering i vindbjälklag, väggar och fönster minskar du uppvärmningsbehovet och får en stabilare temperatur och komfort inomhus. Du höjer även värdet på ditt hus och gör boendet mer attraktivt för framtiden. 

För att lyckas med din energirenovering måste du ta hänsyn till de speciella förutsättningarna i ditt fritidshus. Det påpekar Leif Berggren, som är byggnadsingenjör och sakkunnig i byggnadsvård.

– Fritidshus är generellt mer utsatta för kyla och fukt än permanentbostäder, eftersom man ser till att spara på uppvärmningen när man inte vistas i huset. Det innebär att man måste använda delvis andra isolermetoder och material som är anpassade för ett varierande inomhusklimat där fukten vandrar ut och in genom byggnaden.

I normala fall används ofta en skyddande plastfolie i anslutning till isoleringen, en så kallad diffusionsspärr, som förhindrar att fuktig luft från bostaden tränger ut i stommen. En sådan lösning är inte alltid lämplig i ett fritidshus, säger Leif Berggren.

– Istället för en diffusionsspärr väljer man ofta diffusionsöppna tätskikt som tillåter fukten att passera åt båda håll.
En traditionell metod är att lägga vindpapp mot den kalla sidan (utanför isoleringen) och inte ha någon plastfolie på den varma sidan. En annan, nyare metod är att använda en goretex-liknande duk (”ångbroms”) som ersättning för plastfolien.

I teorin kan du isolera många områden av huset. Men av praktiska, ekonomiska och även estetiska skäl är det sällan värt att ge sig i kast med alltför vidlyftiga projekt.

– En utvändig tilläggsisolering kan till exempel vara effektivt om ytterväggarna är tunt isolerade, vilket ofta är fallet med fritidshus. Å andra sidan är det ett kostsamt och krävande arbete som dessutom förändrar husets profil, inte sällan till det sämre på grund av att den isolerade fasaden flyttas ut i förhållande till den befintliga sockeln, taksprånget och fönstren, säger Leif Berggren.

En invändig tilläggsisolering av väggarna är mindre iögonfallande, men kräver ett noggrant utförande med fuktsäkra lösningar. Isolersystemet, som byggs upp i lager med reglar och luftspalt, stjäl en del bostadsyta och det kan vara svårt undvika köldbryggor i anslutning till bjälklag.

Gamla fönster kan vara riktiga energibovar i fritidshuset. Men att byta ut dem mot nya är sällan lönsamt såvida de inte är i mycket dåligt skick, menar Leif Berggren.

– Att sätta in nya tätningslister är en enkel och billig åtgärd för att minska drag. Men det kan även vara värt att byta ut glaset i innerbågen mot en tvåglas isolerruta eller ett energiglas, så kallat lågemissionsglas. En sådan åtgärd kan göra att fönstret blir lika energieffektivt som ett modernt treglasfönster.

Det område i huset som är mest lönsamt att åtgärda är vindbjälklaget. Värmen i bostaden stiger uppåt och innertaket är en förhållandevis stor yta där många dyra kilowattimmar brukar försvinna. Men det är inte riskfritt att isolera vinden, påpekar Leif Berggren.

– Klimatet i vindsutrymmet blir kallare och mer känsligt för inläckage av fukt. Riskerna ökar när temperaturförhållandena växlar, särskilt i övergången mellan vår och sommar, sommar och höst. Under de här perioderna bör du passa på att inspektera vinden.

Inför en tilläggsisolering kan det vara tryggt att låta en fackman undersöka vindsutrymmet och bedöma vad som är möjligt att göra och vilket material som är lämpligt att använda. När det gäller val av isolermaterial för fritidshuset bör du titta på materialets egenskaper. I synnerhet är det viktigt att materialet har god förmåga att transportera fukt, säger Leif Berggren.

– Organiska material är ur denna synvinkel att föredra framför syntetiska material, till exempel mineralull, som gärna tar åt sig fukt men har sämre förmåga att göra sig av med den. Idag finns moderna isolermaterial av den här typen, till exempel lösull av cellulosa.

Kostnader för olika isoleringsåtgärder i relation till energibesparingar är svåra att uppskatta generellt. Förutom materialet måste du väga in arbetskostnader som kan bli höga om ingreppen är omfattande. Leverantörer av isolermaterial ställer ofta krav på att installationen utförs av en behörig installatör för att garantivillkoren ska gälla. Det gäller i synnerhet när man följer ett specifikt byggsystem, till exempel för väggar och tak. Vissa arbetsmoment kan du säkert göra själv. Fråga efter instruktioner, läs på och prata med en leverantör eller en lokal snickare.

Tilläggsisolera fritidshuset/Tänk på det här

- Välj en rimlig isolertjocklek i proportion till energikostnader och komfort.
- Isoleringen ska vara så solid och lufttät som möjligt.
- Undvik skarvning i isoleringen och ”lapptäcken” av små bitar.
- Vid hög fuktbelastning – välj material som kan ”buffra” fukt.
- Var noggrann med att följa tillverkarens föreskrifter för isolersystemet – annars gäller inte garantin.