Renovera

Företag får backjobb på golvvärmeinstallation

Att spika fast plåtarna för golvvärmen är inte godkänt, menar Allmänna Reklamationsnämnden.

Ett företag i Borås rekommenderas att åtgärda golvvärmeinstallationen hos en kund efter att ha spikat fast plåtarna i golvet. Husägaren har upplevt missljud och svikt efter installationen, vilket föranledde reklamationen. Företaget kom då ut och åtgärdade tre rum, men lät övriga rum i huset vara. 

Allmänna Reklamationsnämnden gör bedömningen att arbetet inte är fackmässigt. 

- Nämnden anser att NN har bevisat att tjänsten är felaktig eftersom plåtarna spikats på ett otillåtet sätt. Rör & Oljeservice ska därför rekommenderas att avhjälpa felet genom att montera golvvärmen fackmässigt och utan kostnad för NN, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.

Att Rör & Oljeservice inte ville åtgärda samtliga rum från början motiverar de med att de vid besiktning inte upplevt några missljud.

- Det var fel att spika plåtarna i spårade spånskivor men Rör & Oljeservice har gjort så i över 25 år utan några problem eller klagomål. Företaget ifrågasätter därför om golvet är lagt helt enligt golvtillverkarens anvisningar. Samma dag som NN klagade kom Rör & Oljeservice och drog ut spikarna ur tre sovrum. Sedan diskuterade man med byggföretaget som också provade att gå på golvet i andra rum. Då hördes inga missljud, skriver de i sitt svar på anmälan.

Nu rekommenderas de att göra om arbetet.