Får tillbaka 16 801 kronor för måleriarbete

Får tillbaka 16 801 kronor för måleriarbete

Hantverkare kan inte kräva betalt för trängselskatt och kilometerkostnad i efterhand.

Kilometerkostnader och trängselskatt ska inte räknas in i slutpriset om det inte redan beslutats i samband med offerten konstaterar Allmänna Reklamationsnämnden. Frågan har uppkommit i ett ärende mellan en privatperson som bett om hjälp med att måla om hemma och Seniorbolaget Privat AB som utförde arbetet. Från början fick beställaren en offert på 11 250 kronor, men slutnotan blev istället 36 322 kronor.

Företaget ifråga förklarar det högre beloppet med att de utfört en rad tilläggsarbeten, både i form av målning och andra tjänster så som bland annat transport av en matta. Efter en granskning har Allmänna Reklamationsnämnden kommit fram till att företaget utfört tilläggsarbeten uppskattade till cirka 17 timmar, vilket gör att fakturan borde ha blivit 18 216 kronor. 

- Någon överenskommelse mellan parterna finns däremot inte när det gäller debiteringar för kilometerkostnader samt trängselavgift. Företaget har därför inte haft rätt att debitera dessa utgifter, skriver nämnden.

Beställaren ska därför få tillbaka 16 801 kronor. Hur stor del av detta som utgör resor och trängselskatt och hur stor del som är andra kostnader så som ett för stort antal timmar, framgår dock inte.