Energi, Fönster

Energieffektiva fönster

Energikostnaderna skjuter i höjden och det tycks inte finnas några gränser för hur mycket skatter och avgifter vi som energikonsumenter kan påföras. Mot den bakgrunden blir energieffektiva fönster allt mer intressanta.

Idag kan energikostnaderna minskas med flera tusen per år om man byter alla husets tvåglasfönster till energieffektiva fönster.

Energieffektiva fönster definieras av Energimyndigheten som fönster med ett U-värde* på 1,2 eller lägre. Det ska jämföras med tvåglasfönster som har ett U-värde på ca 3,0 och vanliga treglasfönster som ligger runt 2,0.

Det energieffektiva fönstrets låga U-värde uppnås genom en konstruktion av ett dubbelglas med en innesluten ädelglas, t ex argongas, som leder värme sämre än vad luft gör. Dessutom har en av rutorna en osynlig beläggning som ytterligare hindrar värmen från att tränga ut genom glaset, medan den fortfarande släpper in solljuset.

– Det är viktigt att här tala om U-värdet på hela fönsterkonstruktionen och inte bara glasrutan, säger Bengt Bengtsson, byggnadsingenjör. 
När man byter till nya fönster får man en större täthet mellan karm och båge, genom nya effektiva tätningslister och bättre stängningsbeslag.
Lika mycket energi kan försvinna genom att värmen försvinner ut genom springor, som genom strålningen genom fönsterrutan.

En förutsättning för att uppnå angivna U-värden är naturligtvis att fönstret också monteras korrekt, så att en fullständig planhet uppstår mellan den och fönsterbågen.

Byte till energieffektiva fönster får dessutom ytterligare energibesparingar till följd. Det täta fönstret gör att det inte uppstår kallras, dvs att avkyld luft strömmar från fönstret och ner längs golvet. På det här sättet kan man uppnå bättre inomhuskomfort med lägre temperatur. Sänkt inomhustemperatur innebär ytterligare energibesparingar. Enligt Energimyndigheten innebär varje grads sänkning av inomhustemperaturen fem procent lägre energiåtgång. När risken för kallras är borta finns det heller ingen anledning att ha en radiator under varje fönster, vilket ytterligare sparar pengar för den som ser över sitt värmesystem i samband med fönsterbytet.

De täta fönstren får också andra positiva bieffekter, då de dämpar ljud och buller. För hus som ligger nära trafikleder finns det energieffektiva fönster med särskilt bullerdämpande egenskaper. Det går dessutom att få energieffektiva fönster med säkerhetsglas, för att minska risken för inbrott.

Men även solen har sina fläckar och det har också de energieffektiva fönstren. Under vissa förhållanden kan det uppstå kondens på utsidan av fönstret. Det här inträffar när det är vindstilla, klar väderlek med snabbt sjunkande temperaturer och hög relativ luftfuktighet. Effekten förstärks ytterligare av öppet landskap i husets omgivning och lokalt höga fukthalter runt huset, t ex vid kort takfot eller litet överskjutande tak på gavelspetsarna.

Påverkar ventilationen

Man ska också vara medveten om att när man byter till energieffektiva fönster från gamla som har släppt igenom mer luft, kan frånluftsflödet minska om man har självdrag.
– Det kan bli nödvändigt att sätta in tilluftsventiler i väggarna alternativt vädra ordentligt ett par gånger per dygn, säger Bengt Bengtsson.
Har du mekanisk ventilation bör du kontrollera att luftväxlingen är tillfredsställande även efter fönsterbytet.

Det är viktigt att säkerställa att de nya fönstren har ett gott utseende. Funderar du på nya fönster med helt annat utseende än de gamla, kan de förändra hela husets fasad och bygglov kan krävas.

Lönar det sig att byta till energieffektiva fönster?

Det innebär en högre kostnad att köpa ett energieffektivt fönster och det gäller att räkna noga på om investeringen kommer att löna sig i det enskilda fallet. Läs mer om bl a hur du räknar ut energibesparingen vid ett fönsterbyte hos Hemsidan för energimärkta fönster.

*U-värdet är ett mått på hur väl en del av en byggnad isolerar mot värmeförluster och mäts i W/m2K (Watt per kvadratmeter och grad Kelvin). U-värdet 1,2 betyder att fönstret läcker ut 1,2 Watt per kvadratmeter om det är en grads temperaturskillnad mellan ute och inne.

Länk:

Energimyndigheten