Teknik

Centraldammsugare - fakta, pris, installation

Skiss över en installation av centraldammsugare.

Skiss över en installation av centraldammsugare. Grafik: Allaway/CDS Centraldammsugare

Det finns en rad fördelar med centraldammsugare även om den initialt är dyrare än den traditionella kompakta, mobila dammsugaren. Vi förklarar hur den fungerar, vad som krävs av ditt hem och tittar på hur mycket ett system kan kosta. Vi listar såklart även nackdelarna - för sådana finns det också.

Många som bygger nytt väljer att köpa en centraldammsugare till huset. Systemet med centraldammsugare består av en motor med uppsamlare, rör och slang.

Centraldammsugaren fungerar så att delen bestående av motor och uppsamlare placeras på en lämplig plats i huset. Från denna dras sedan rör till olika rum i huset och dessa avslutas med en anslutning som kallas för sugdosa.

Nilfisk centraldammsugare

Nilfisk värstingmodell performance 150 allt i ett wireless+.

Därutöver finns det en tillhörande slang som kopplas till sugdosan när det är dags att dammsuga. Slangen ser ungefär ut som den på vanlig dammsugare, med skillnaden att den är betydligt längre, vanligen från 9 meter och uppåt - de längsta varianterna brukar vara cirka 15 meter. 

Slangen till centraldammsugaren har ofta också den smarta funktionen att du startar dammsugaren med en knapp på den. I vissa system är det dock så att dammsugaren startar automatiskt när du kopplar slangen till sugdosan.

I änden på slangen sitter ett munstycke precis som på vilken annan dammsugare som helst.

Dammsuga med centraldammsugare

När du ska dammsuga kopplar du slangen till en sugdosa i huset och den suger sedan upp skräpet. Men luften som sugs in måste också blåsa ut någonstans. Här finns det två lösningar. Den ena är att ett rör på 5-10 meter dras så att luften kan blåsas ut ur huset genom en ventil på fasaden, den andra är att luften renas via filter och sedan skickas tillbaka in i huset igen. Förstnämnda anses vara det mest hygieniska alternativet eftersom det helt minskar risken att få tillbaka de riktigt små dammpartiklarna i huset igen. 

Dammsuga med centraldammsugare

Koppla slangen till dosan och börja dammsuga. Foto: Allaway/CDS Centraldammsugare

För- och nackdelar med centraldammsugare

Det finns både för- och nackdelar med centraldammsugare. Fördelarna är flera för dig som bygger nytt eftersom det blir enklare att installera systemet då. För dig som redan har ett hus och vill installera en centraldammsugare krävs att du öppnar upp väggar med mera - i alla fall om installationen ska vara helt osynlig - vilket gör projektet mer kostsamt.

Fördelar med centraldammsugare: 

  • Du slipper byta dammsugarpåse lika ofta eftersom dammsugarpåsen är betydligt större i en centraldammsugare. Vanligen byter du bara 2-3 gånger om året. Vissa modeller har ingen dammsugarpåse alls. Dessa tömmer du istället manuellt.
  • Tyst system eftersom det bara låter där själva motorn och uppsamlaren finns.
  • Högre sugeffekt än traditionell kompaktdammsugare.
  • Lång hållbarhet eftersom den inte släpas runt i huset.
  • Hygienisk - även mycket små dammpartiklar sugs upp och tar sig inte ut i rummet igen så som de gör via kompakta dammsugares utblås.
  • Billig i driftskostnad.

Nackdelar med centraldammsugare:

  • Dyrare än vanlig kompaktdammsugare på grund av att du dels måste köpa själva dammsugaren och dels installera ett rörsystem.
  • Krävs förvaringsmöjlighet för den långa slangen.
  • Själva motorn och uppsamlaren tar upp mer utrymme i huset än vad du skulle behöva avvara för förvaringen av en kompakt dammsugare. 
Dosa i väggen

Kopplar in slangen i sugdosan. Foto: Fyndmax

Pris och installation centraldammsugare

Själva centraldammsugarpaketets pris varierar med tillverkare, effekt och funktioner samt antalet sugdosor och tillbehör som medföljer. Det beror bland annat på hur mycket rör du behöver, hur kraftfull du vill att dammsugaren ska vara, hur stor dammsugarpåse maskinen har, hur många sugdosor som ingår och hur smarta funktioner dammsugaren är utrustad med.

En av tillverkaren Huskys mer kompetenta paket, Cyclon 2, kostar exempelvis omkring 7 500 kronor och då ingår allt som krävs för installationen (15 meter rör mm). Nilfisk har en värstingvariant och den kostar cirka 10 000 kronor, där ingår 20 meter rör. Det som är viktigt att kolla upp när du väljer är dock inte priset i sig, utan hur stort hus de är avsedda för.

Det säljs även fristående enheter där bara själva dammsugaren ingår och dessa går att hitta för omkring 3 500 kronor.

Därutöver har du en installationskostnad. Installerar du centraldammsugaren själv landar kostnadenn på 0 kronor, men tänk på att du även kommer behöva återställa ytskikt med mera vilket såklart kostar en del. Väljer du att låta en snickare göra arbetet varierar priset kraftigt beroende på hur komplicerad installationen är. I ett nybygge kan du exempelvis få centraldammsugarpaket plus installation för 15 000 kronor.

Installationen av centraldammsugaren är ROT-berättigad, vilket innebär att du får göra avdrag för 30 procent av arbetskostnaden.

Installera centraldammsugaren själv

Vissa väljer som sagt att installera systemet själv. Det är inte svårt, men innebär att du måste riva väggar om du vill göra en helt osynlig installation.

Rörsystemet utgör grunden. Det finns dels system där rören limmas, dels sådana som inte limmas. De tillverkare som har system där rören limmas skriver att detta beror på att systemen ska bli helt täta.

Installera rör centraldammsugare

Medlemmen Snailman har installerat sin centraldammsugare själv. Foto: Snailman

Det som är viktigt att tänka på om du gör installationen själv är att du verkligen tänker till hur rören ska dras. Tillverkarna tipsar om att du hellre ska satsa på få rör och en längre slang än motsatsen. I ett normalstort hus räcker det ofta då med en centralt placerad sugdosa på varje våning.

Drar du rören i garderober, källare, köksskåp, vinden och andra utrymmen där det inte gör något om de syns, kan du spara en slant eftersom det blir färre stora ingrepp. Passa gärna även på att dra rör ut till garage och eventuell gäststuga om dessa ligger i närheten av huset.

Undvik att ha för många 90-gradersböjar eftersom de hämmar sugförmågan.

I kalla utrymmen bör rören kondensisoleras.

Förutom att tänka till kring rördragningen är det även viktigt att placeras sugdosorna smart. Det ska vara lätt att komma åt att ansluta slangen, och lätt att nå en stor yta och så många rum som möjligt. Du bör exempelvis undvika placering bakom dörrar och möbler.  

Det finns olika slags sugdosor, både funktions- och utseendemässigt. Exempelvis finns det varianter utformade för att placeras i golvet och andra som är utformade för att placeras i väggen och då lämpligen på samma höjd som vanliga vägguttag.

Tillbehör till centraldammsugare

Skräpluckor - Ett fiffigt tillbehör som gör att du snabbt kan dammsuga en närliggande yta utan att behöva plocka fram den långa slangen. Lämpligt exempelvis ovanför bänkskivor i köket.

Slangvinda - Ett tillbehör som gör det betydligt enklare (och snyggare) när du ska förvara slangen då dammsugaren inte används. Den fungerar precis som slangvindan för vattenslangen.

Grovstädningsbehållare som gör att du kan suga upp exempelvis vätska eller aska.

Munstycken - Utöver det traditionella dammsugarmunstycket finns, beroende på tillverkare, ett stort utbud av andra typer av munstycken - exempelvis roterande munstycken för möbelrengöring.

Diskutera centraldammsugare

Montera rör för centraldammsugare
Centraldammsugare - nåt att satsa på?