Renovera

Byta fönster eller renovera de gamla?

Många gånger lönar det sig att renovera istället för att byta fönstren. Roger Nyström berättar vad som gäller med fönster från olika tidsperioder och vad en fönsterrenovering kostar jämfört med ett fönsterbyte.

Gamla fönster som på Hambergska villan i Lerum har virke av så hög kvalitet att de oftast kan renoveras.

Gamla fönster som på Hambergska villan i Lerum har virke av så hög kvalitet att de oftast kan renoveras. Foto: Bjurfors

Förr kunde man konsten att tillverka fönster med lång hållbarhet. Riktigt gamla fönster har virke av så hög kvalitet att de oftast kan renoveras. Även om nya fönster är mer energisnåla, kostar fönsterbytet så mycket att det tar lång tid att tjäna in. Ofta kan man för en lägre kostnad få det gamla fönstret lika, eller nästan lika bra.

För en lekman kan flagnande färg och väderbitna fönsterbågar leda tankarna till att fönstret är slut och måste bytas. Men ett gammalt fönster kan vara friskt och väl värt att renovera trots ett slitet yttre. I äldre tider valdes fönstervirke med stor noggrannhet och det fanns branschbestämmelser om att bara riktigt tätvuxet kärnvirke med minst sex årsringar per centimeter fick användas till fönster. På femtiotalet frångick man detta och på 1960-talet massproducerades fönster av mindre tätvuxet virke och fönstrens hållbarhet minskade drastiskt.

Ursprungsfönster funkishus

Originalfönstren på ett funkishus håller mycket god kvalitet. Foto: Marlén Eskilsson

Ett fönster tillverkat före 1950 är av så bra kvalitet att det egentligen inte åldras om det underhålls regelbundet. Hur fönsterbågen mår kan man själv undersöka genom att sticka i den med en kniv. Känns träet inte mjukt eller smulas sönder är fönstret troligtvis i gott skick och värt att spara. Nedre delen av fönsterbågen där vätan samlas slits mest så där kan eventuellt en bit av bågen behövas bytas ut mot nytt friskt trä.

Det fanns branschbestämmelser om att bara riktigt tätvuxet kärnvirke med minst sex årsringar per centimeter fick användas till fönster.

Fönster från 1960-talet är tyvärr ofta dåliga eftersom de fabrikstillverkades med sämre virke och ofta målades med färger som inte skyddade tillräckligt. På 1980-talet hade fönsterindustrin hunnit förbättra sina tillverkningsmetoder och de fönstren står sig bättre och kan ofta renoveras.

Fönster i sjuttiotalshus

Fönstren i 70-talshusen höll inte lika bra kvalitet som i fönstren tillverkade före 1950. Foto: Medlemmen Astrastar

Fönstren är betydelsefulla för husets karaktär

Fönstren är en viktig del av husets arkitektur. Byter man fönster förändras hela huset karaktär. Därför ska man tänka efter både en och två gånger innan man genomför ett fönsterbyte, inte bara av estetiska skäl utan också av ekonomiska eftersom husets värde kan minska om kommande köpare upplever att huset förfulats. Dessutom är det oftast billigare att renovera än att byta.

Äldre fönster har nätta dimensioner medan dagens fönster med rutor av energiglas kräver kraftigare bågar. Därför är det svårt att byta utan att slutresultatet ser klumpigt ut. Det är inte ovanligt att de som köpt ett äldre hus där fönstren bytts ut gör vad de kan för att återställa den gamla stilen, antingen genom att leta originalfönster hos återvinningsföretagen eller genom att låta en snickare tillverka fönster i gammal stil.

Fönster åttiotalshus

På 1980-talet förbättrades kvaliteten på fönster igen. Foto: Marlén Eskilsson

Pris renovera fönster kontra byta fönster

Den som är händig och ihärdig renoverar sina fönster själv, annars kan man låta en fackman göra det. Att renovera fönster kostar från 3500 kronor per kvadratmeter och uppåt inklusive moms beroende på fönstrens skick. Det går att sätta in energiglas i innerbågen om den är tillräckligt stabil för ytterligare någon tusenlapp per kvadratmeter. Den typen av renovering har stigit i popularitet sedan energideklarationerna infördes. Kostnaden för renovering ska jämföras med att det kan kosta 8000 kr per fönster att byta. Priser på fönster varierar efter modell, storlek, typ och val av glasning.

Fönsterförsäljare hävdar ofta att gamla fönster med lösa innerbågar eller gamla kopplade fönster har sämre energivärden än moderna fönster med energikassetter. Det är inte självklart sant. Genom att  renovera karm och båge så att fönstret sluter tätt och kanske byta ut det inre glaset mot ett lågemissionsglas går det att ge de gamla fönstren minst lika bra energivärden som nyproducerade fönster. Och även om du inte får exakt lika låga energivärden så är skillnaden så liten att merkostnaden är svåra att räkna hem på lägre värmekostnader.

Underhållsfria fönster inte alltid så underhållsfria

Ett vanligt argument för fönsterbyte är att man önskar underhållsfria fönster en gång för alla. Det är bedrägligt. Det finns inga underhållsfria byggnadsdelar. Det finns fönster med långa och till och med mycket långa renoveringsintervaller, men det är ju inte samma sak. En del av dessa fönster som inte behöver underhåll på många år går sedan inte att underhålla. De håller länge, men när de väl är slut så måste de bytas helt. Det känns inte helt förenligt med ett resurssnålt liv. Den gamla typen av träfönster kan med regelbundet underhåll överleva i århundraden.