ByggahusTV, Dränering, Grund & markarbete, Renovera

Dränering – åtgärda en felaktig och göra en ny korrekt dränering

I det här filmklippet är Dan ute vid ett hus som har blivit felaktigt dränerat. Han visar hur han åtgärdar det och utför en korrekt dränering.

Dan från Minigräv AB håller på med en husdränering i det här avsnittet av ByggahusTV. Huset är dränerat sedan tidigare, men det är felaktigt utfört. Han kommer nu att åtgärda felet och göra det rätt.

Där nere ser vi det befintliga dräneringsröret som kommer från väggen. Det ligger alldels för grunt, det borde ha legat under betongklacken, sockeln du ser sticka ut.

Grunt dräneringsrör
Felaktig dränering, dräneringsröret ligger för grunt över betongklacken.

Denna sockel är i nivå med golvet i källaren.

– Dräneringen ska ligga där min kollega visar med tumstocken nu, 10 cm under huset, för att vattnet ska kunna dras ut ur grunden. Vi kommer att lägga den på rätt djup och koppla den till en pumpbrunn som vi placerat här.

Gammalt rör
Visar med tumstocken var dräneringen borde legat. Titta gärna på filmklippet ovan, där syns det tydligare.
DSA-rör
Dan visar DSA-rör.

Dan visar upp ett dräneringsrör av plast som kallas för DSA-rör. De är slitsade med små hål, som vattnet kan tränga in i. Förr la man tegelrör, det gör man idag bara på vissa hus, men detta är det lättaste sättet och det är fullt godkänt.

– Vi kopplar nu det här dräneringsröret till pumpbrunnen, den har en samling på 600 l. Man kopplar ihop rören med ett par promilles fall. När vi har kopplat rören kommer vi täcka dem med makadam, berättar Dan.

Pumpbrunn
Kopplar ihop dräneringen med pumpbrunnen till höger.

Den förra entreprenören hade satt isodrän, men inte ända ner till klacken. Dan kommer nu att täcka allt med isodrän, som det ska vara enligt tillverkarens anvisning. Sedan ska han lägga en fiberduk på utsidan.

Pumpbrunn med larm

I filmklippet visar Dan var han har satt en pumpbrunn som han kopplar ihop med dräneringen och dagvattensystemet. Anledningen till det är att dräneringen oftast ligger på den djupaste delen under huset. Vattnet behöver då hjälp av pumpen att ledas upp och ut i dagvattensystemet.

dagvatten
Två röda rör till höger är dagvattensystemet som kommer att kopplas ihop med pumpbrunnen.

– Till höger här kan vi se två röda rör, det är dagvattensystemet som tar ytvattnet från stuprören. Vi ska sätta en pump i pumpbrunnen och koppla den ut till dagvattensystemet, som i sin tur är kopplat till kommunens dagvattensystem. Vi kommer även sätta ett larm i pumpbrunnen med en nivåvippar. Skulle det hända något med pumpen flyter vipparna upp, de är kopplade till ett larm och en summer som ljuder. Då vet husägaren att något är fel i pumpen. Så fungerar en pumpbrunn, berättar Dan.

Makadamlager
När han lagt ut röret täcker han det med makadam.

När han har lagt ut röret täcker han det med makadam, upp över hjässan på röret så det är helt täckt. Vi hänger en materialavskiljande fiberduk vid sidan om.

Vi ska nu se vad som var fel med den tidigare dräneringen. Den ligger i nivå med källargolvet, och ligger alltså för högt. Det nya dräneringsröret, som har en diameter på 110 mm har vi lagt i under sulan på huset. Nu ligger den rätt.

På väggen här ser vi tjära som målades på grunden när huset byggdes. Det är inte bra, det måste slipas bort så att väggen kan andas och låta fukten vandra ut. Vi kommer att slipa bort tjäran helt ca 40 cm upp, däröver slipar vi bort remsor för att låta väggen andas. Vi klär sedan väggen med isodrän, även ner på sockeln, eller klacken som vi kallar den för.

För lite isodrän
Förra entreprenören hade satt dubbla lager isodrän, men inte på klacken.

I filmklippet visar Dan hur den förra entreprenören utfört arbetet felaktigt. De har satt dubblelisodrän, vilket man kan göra, men skillnaden är att de lagt makadam upp på väggen och över klacken. Därmed har dräneringsröret inte legat tillräckligt djupt ner.

Fuktiga och torra fogar
Slipat bort tjäran.

Vi har nu slipat bort tjäran de har målat källarväggen med och kan då se ett väldigt stort fuktangrepp, förmodligen från ett läckande stuprör. Vi kan se fukten i fogarna mellan murblocken, jämför man med området till höger kan vi se att det är mycket torrare.

Isodränskiva
Så här ser isodrän ut.

På bilden nedan visar Dan hur isodrän ut som de ska sätta på väggen här. Det består av cellplastkulor som är hoppressade och limmade med ett tjärlim. De är både isolerande och dränerande, de släpper igenom fukten.

De bygger en låda och klär in sockeln med dubbelt lager isodrän. Vid den gjutna klacken finns ett mellanrum som de också måste klä med isodrän för att få det riktigt isolerat.

Lock av isodrän
Lägger en skiva isodrän som ett lock.

– Jag lägger en skiva som lock och skär av det som sticker ut och är för långt. Vi lägger sedan en åldersbeständig plast med ett litet överlapp, sedan lägger jag nästa skiva ovanpå. Plasten ligger en bit upp på väggen. Vi kommer nu lägga likadant hela vägen längs väggen.

Dubbla lager isodrän
Dubbla skivor isodrän mot väggen.

– Här ser vi nu hur jag lagt två skivor isodrän mot väggen. Den första drar fukten från klacken, samtidigt som den isolerar. Sedan läggs skivor som lock ovanpå klacken och de två skivorna mot väggen. Ovanpå det s.k. locket lägger vi åldersbeständig plast och låter det gå 50-100 mm upp på väggen. Det gör att regnvattnet som rinner längs väggen leds ut till den dränerande makadamen och in i dräneringsröret som leder det vidare till pumpbrunnen. Ovanpå plasten lägger vi ytterligare en isolerande isodränskiva.

Översta isodränskivan
Ställer skivor mot väggen.

Till sist ställer man skivor mot väggen och klär hela väggen med isodrän. Skivorna ska sedan fästas i väggen. Vi har en ljusgård som sitter lite i vägen, men i vanliga fall klär man väggen upp till ca 50 mm från ytan. Man lägger en fiberduk som går runt den övre kanten på isodränskivan, på den spikar man fast en list, spikarna ska sitta med 12 cm mellanrum. Mellan list och vägg läggs sedan en utefog som tätar. Det gör att vattnet rinner på listen och ut från väggen, som blir helt fuktskyddad.

Fäste till isodrän
Sätter fast skivorna med plastfästen.

Kunden har beställt dubbla lager isodränskivor vilket vi nu har satt på väggen, den dubbla isoleringen gör att det blir varmare inomhus. Jag fäster skivorna med plastfästen. I första lagret har jag borrat in i betongväggen, sedan spikar jag in plastfästet genom skivan in i väggen.

Fästa isodränskivan

- Det andra lagret fäster jag genom att trä in plastfästena genom den yttre skivan in i den inre.

Nivå av makadam
Ska nu fylla på med makadam så att det hamnar i överkant på isodränlocket.

– Nu ska vi fylla på med makadam, som ska komma upp i överkant på isodränlocket som ligger på klacken, med lite svag lutning utåt. Vi fyller på hela vägen utmed väggen och lägger sedan en materialavskiljande fiberduk över. Vi lägger den med överlapp för att skydda isodränen mot jord och smuts. Vi fäster fiberduken under ljusgården här.

Återfyller
Återfyller.

– När jag befäst fiberduken skyfflar jag på lite jord så att den blir liggande på rätt plats. Sedan återfyller vi och packar med material vi grävt upp tidigare.

Pumpbrunn och dagvattenrör
Pumpbrunn som ska kopplas ihop med dränering till vänster och dagvattenrör till höger.

– Dagvattenröret här är kopplat till stuprören, det kommer vi koppla ihop med de dagvattenrör som ligger på andra sidan pumpbrunnen, vi tog bort det tillfälligt medan vi grävde här.

Rätt utförd dränering
Nu har Dan visat hur det ska gå till att dränera och sätta isodrän.

Så här ska en riktig dränering gå till.