Regeringen vill införa klimatdeklaration

Nybyggen ska ha krav på klimatdeklaration från och med 2022.

Regeringen vill minska klimatpåverkan från byggnader genom att införa en klimatdeklaration.

Deklarationen ska dels ha som syfte att förenkla för byggherrar och upphandlare när de ska välja, dels kunna fungera som minimikrav ur ett livscykelperspektiv.

- Utsläppen från byggandet måste minska. En stor del av en byggnads klimatpåverkan uppstår redan under byggskedet. Nu får vi en tydlig bild av var och när utsläppen sker så att vi kan minska dem, säger bostadsminister Per Bolund.

Förslaget beräknas börja gälla från 1 januari 2022 och det innebär att det i så fall gäller för de som söker bygglov från och med det datumet.