Regeringen ändrar sig om bidrag mot invasiva arter

Parkslide är en av de arter som räknas som invasiv.

Parkslide är en av de arter som räknas som invasiv. Foto: Wikipedia

Nästa år öronmärks pengar för att man återigen ska stötta arbetet mot att stoppa invasiva arter.

Regeringen skjuter, från och med nästa år, till pengar som ska gå till bekämpning av invasiva arter. Årets budget ströp ner bidraget till 0 kronor, vilket gjort att arbetet på många håll gått i stå. Men från 2024 skjuter man till 50 miljoner kronor om året.

- Det här är 50 miljoner kronor som är öronmärkta för arbetet mot invasiva arter, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Experter och länsstyrelser i landet varnar dock för att man på vissa håll nu har sådana problem att bekämpning nära nog är omöjligt. Miljöministern menar dock på att man inte får ge upp.

- Det är klart att det krävs att det finns pengar, men jag tycker inte att man ska ge upp och luta sig tillbaka.