Räknar med 1400 byggkonkurser

Bygg är en starkt konkursutsatt bransch under krisen.

Ränteläget, inflationen, elpriserna och omvärldsoron gör att både bygg- och husmarknaden går tufft just nu. Man räknar med drygt 1 400 konkurser inom bygg de kommande 12 månaderna, och branschen har överlag ett betydligt sämre snitt än andra branscher. Risken för konkurs är dubbelt så stor som i andra branscher. 

Framför allt är det de mindre bolagen som har det tufft.

- Byggbranschen ligger traditionellt sett tidigt i konjunkturen. Men sedan kan man hoppas att när det väl vänder så vänder det även snabbt tillbaka, säger Henrik Hargeus, affärsanalytiker vid Dun & Bradstreet, till Fastighetsvärlden.

Men det är fler som omvärldsläget slår hårt mot. Vi har tidigare rapporterat om småhustillverkare som har det tufft och att Anebyhus kastar in handduken.

Vidare börjar nu bomarknaden att vika sig. Swedbank rapporterar om rekordlåg köpkraft på bostadsmarknaden, och SBAB Bank gick idag ut med ett pressmeddelande där man skriver att försäljningen av nya bostäder är tvärdöd och att andelen avbokade bostäder skenar.

- Andelen bostäder som prissänks är nu uppe i sex procent, mätt utifrån bostadsföretagens uppdaterade listpriser. Den siffran kommer troligen att öka under hösten när företagen behöver sälja osålda lager för att stärka likviditeten. Anekdotisk information talar dessutom för att andelen prissänkta objet är betydligt större än så. Enligt diverse uppgifter från marknaden är det nu vanligt att intressenter rings upp och erbjuds kraftiga rabatter och även avgiftsfria månader när det gäller osålda bostäder med snart inflyttningsdatum, säger Robert Boije, chefekonom hos SBAB.