Prognos: Oförändrade huspriser sista kvartalet

Prognos: Oförändrade huspriser sista kvartalet

Foto: SBAB.

Mäklarna tror på en lugn avslutning på året när det kommer till husförsäljningar och prisutveckling.

Huspriserna kommer att stå stilla under kvartal fyra i år, detta säger SBAB Bank som talat med mäklare från de olika storstadsområdena. En tydlig majoritet tror att priserna kommer att ligga oförändrade, medan den näst största gruppen tror på en försiktig ökning.

Grupperna är mer jämnstora när det kommer till hur de ser på utvecklingen för bostadsrättspriserna, där är det nästan lika många som tror på försiktiga prisökningar som de som tror på stillastående priser - framför allt i Malmö.

- Jag är inte förvånad att det är mäklarna i Malmö som är starkast i sin bedömning att priserna kommer att stiga under årets slut, Malmö är en av de snabbast växande städerna i Sverige samtidigt som bostadspriserna är låga med tanke på att det är en storstadsregion i tillväxt, säger boendeekonom Claudia Wörmann.

Totalt har 220 mäklare fått ta del av undersökningen.

Så här bedömer fastighetsmäklarna prisutvecklingen fjärde kvartalet:

  Ökar kraftigt Ökar något Oförändrat Minskar något Minskar kraftigt
Stockholm Bostadsrätt 32  64 
Stockholm Småhus 34  65 
Göteborg Bostadsrätt 40  55 
Göteborg Småhus 37  60 
Malmö Bostadsrätt 0 43 52 5 0
Malmö Småhus 0 31 66 3 0