Mäklarna spår rekordstart på året

För den som funderar på att sälja sitt hus ser läget bra ut enligt mäklarna.

Just nu präglas marknaden av ett lågt utbud av hus och stor efterfrågan

Just nu präglas marknaden av ett lågt utbud av hus och stor efterfrågan Foto: Marlén Eskilsson.

Första kvartalet i år visar på en rekordhög efterfrågan, detta enligt en undersökning som SBAB genomfört bland mäklare verksamma i storstäderna. Rapporten, som skickas ut fyra gånger om året, syftar till att ta reda på hur mäklarna bedömer bostadsmarknaden under kvartalet, och årets första siffror visar att många husspekulanter efterfrågar större ytor och egen tomt.

- Om fastighetsmäklarnas prognos slår in kommer första kvartalet i år präglas av en större efterfrågan på villor och radhus än för bostadsrätter. Om den trenden håller sig kommer det att krävas ett kraftigt tillskott av småhus på marknaden för att mätta efterfrågan, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

För den som ska sälja sitt hus kan detta innebära att vinstmarginalen pressas uppåt. Många mäklare tror också på större prisuppgångar på hus än på bostadsrätter.

- Jag delar mäklarnas bedömning. Ett lågt utbud på marknaden i kölvattnet av pandemin tillsammans med ett decennium med fallande nyproduktion av småhus leder till stigande priser på småhus. Men även låga räntor och kanske en i grunden förändrad inställning till bostaden kan vara det som ligger bakom, säger Claudia Wörmann.

Efterfrågan och utbud radhus och hus

 

Ökat utbud

Ökad efterfrågan

Oför. utbud

Oför. efterfrågan

Minskat utbud

Minskad efterfrågan

Stor-Stockholm

39

81

37

18

24

1

Stor-Göteborg

57

62

37

38

6

0

Stor-Malmö

60

64

34

36

6

0

Så här bedömer fastighetsmäklarna prisutvecklingen första kvartalet 2021

 

Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrat

Minskar något

Minskar kraftigt

Stockholm Bostadsrätt

3

43

52

2

0

Stockholm Småhus

24

57

18

1

0

Göteborg Bostadsrätt

2

46

44

8

0

Göteborg Småhus

6

60

27

8

0

Malmö Bostadsrätt

6

58

32

4

0

Malmö Småhus

24

54

22

0

0