Professor anser att amorteringskravet får motsatt effekt

Svenskar lånar inte på huset för överkonsumtion och därför är kalkylen felaktig, menar förre riksbankchefen som riktar kritik mot amorteringskravet.

Förre riksbankchefen, och professor i nationalekonomi, Lars EO Svensson har uttalat kritik mot amorteringskravet. Enligt honom motverkar det sitt eget syfte och gör hushållen mindre motståndskraftiga vid en eventuell ekonomisk kris.

De som förespråkar amorteringskravet talar ofta om att risken för svensk ekonomi vid en eventuell kris är att hushållen slutar konsumera. Men Lars EO Svensson säger att hela det resonemanget bygger på vad som skett i andra länder, och att i dessa länder var förutsättningarna annorlunda - man hade lånat för att finansiera en överkonsumtion och när krisen kom kunde man inte längre låna på huset för att köpa prylar, därav minskade konsumtionen. Men detta menar Lars alltså inte skulle hända här eftersom svenskarna har ett bra sparande och inte nyttjar bolånet för överkonsumtion.

Vidare grundar han resonemanget på att det nu blir mindre pengar över till konsumtion när alla utgifter för boendet är betalda, således hålls konsumtionen nere.

En annan nackdel han nämner är att unga och förstagångsköpare får svårare att ta sig in på bostadsmarknaden.

Källa: Sveriges Radio