Poolskydd missfärgades efter 1 år men företaget hävdar handhavandefel

En husägare och ett poolföretag har hamnat i Allmänna reklamationsnämnden på grund av ett missfärgat poolskydd.

En husägare i Lund träter med ett poolföretag efter att deras poolskydd missfärgats inom garantitiden. Poolföretaget vill inte skicka ett nytt poolskydd. De menar på att husägaren måste ha misskött poolskyddet för att missfärgningen ska uppstå. De hänvisar till en utredning de gjort där de sett att andra poolskydd i samma serie hållit måttet.

- Fabriken har kontrollerat leveranser från samma materialrulle för att utesluta materialfel. Inga andra reklamationer som gäller samma avvikelse har rapporterats. Det mest troliga är att poolvatten i kombination med UV-ljus har orsakat missfärgningen. Det är viktigt att poolskyddet spolas av från kemikalier och poolvatten, skriver Qualitypool RT AB till Allmänna reklamationsnämnden, eftersom husägaren har anmält dem dit.

Husägaren säger dock att de anvisningar som företaget hänvisar till nästan uteslutande handlar om poolskötsel, inte skötsel av poolskydd, samt att den information som hon fick med skyddet var skriven på polska.

Vidare säger husägaren att denna har skött poolskyddet såsom man bör. Hon skriver att det är en saltvattenpool som endast kloreras en gång i början av säsongen, att skyddet inte missfärgats på undersidan samt att hon har spolat av det vid behov, så därmed menar hon på att företagets uppgifter om att det är ett handhavandefel är felaktiga. 

Allmänna reklamationsnämnden har granskat all information som husägaren och företaget skickat in. De ger husägaren rätt.

- Företaget har uppgett att poolskyddet är känsligt för klorerat vatten i kombination med solljus. Detta får anses vara något som ett poolskydd normalt utsätts för i stor utsträckning. Om det krävs någon särskild typ av skötsel för att undvika missfärgning vid normal användning av poolskyddet måste det krävas att företaget tydligt upplyser konsumenten om det. I annat fall kan det inte anses som handhavandefel om konsumenten inte vidtar sådana särskilda skötselåtgärder, skriver nämnden i sitt utlåtande.

De menar på att Qualitypool RT AB inte uppfyllt detta. Därmed rekommenderas de att utan kostnad skicka ett nytt poolskydd.