Byggahus.se

Vindpapp/vindskiva

Skikt med uppgift att hindra eller minska luftrörelse och därigenom uppkommen konvektion.