Värmepump

Apparat som tar tillvara värmen i uteluft, ventilationsluft, berg, sjöar eller jord. Värmepumpen höjer temperaturen på denna värme och överför den sedan till husets värmesystem. Fungerar likadant som ett kylskåp, med den skillnaden att i ett kylskåp är huvudsyftet att skapa kyla och en värmepump skapar användbar värme. Paradoxalt kan enligt termodynamikens grundlagar, inte värme flyttas från lägre temperatur till högre temperatur. Därför kräver en värmepump en insats av extern energi. I Sverige är det överlägset vanligast med elström som energiinsats. Det finns även absorptionsvärmepumpar som kan drivas med förbränningsvärme eller spillvärme. Även dieselmotordrivna värmepumpar kan förekomma.