Suterrängvåning

Suterrängvåning, även kallat sluttningsvåning, är ett våningsplan vars golvyta delvis befinner sig under omgivande markyta. Till skillnad från källare ligger alltså suterrängvåningens golv högre än markytan längs åtminstone en av dess ytterväggar.

Enligt svensk standard för areamätning av byggnader räknas suterrängvåning som boarea intill sex meter från en yttervägg där omgivande mark är i nivå med eller under golvplanet. Övrig yta räknas som biarea.